Cosco ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1893 และได้พัฒนาเป็นผู้นำในการเป็นผู้ออกแบบผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราประทับ ป้าย มีดและเครื่องเขียนสำหรับตลาดบ้านและสำนักงาน Cosco มีตราประทับที่หลากหลายรวมถึงตราประทับข้อความ ตราประทับวันที่ ตราประทับตัวเลขพร้อมด้วยอุปกรณ์หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการในการใช้ตราประทับของคุณแบรนด์ Accustamp  และ 2000Plus มีทั้งตราประทับแบบหมึกในตัว (pre-inkstamp) และตราประทับแบบหมึกกลับในตัว (self-ink stamp) ด้วยการร่วมมือกับไมโครแบน Accustamp และ 2000Plus ผสานเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย ที่ในมือจับตราประทับเพื่อพื้นผิวที่สะอาดขึ้นสำหรับการใช้งานแบบวันต่อวัน