อุปกรณ์บริการด้านอาหารที่มีสารต้านแบคทีเรีย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้สารต้านจุลชีพของ Microban ที่สามารถประสานเข้ากับสภาพแวดล้อมบริการด้านอาหารได้

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสารสมุดปกขาว:

เหตุผลที่ผนวกสารต้านจุลชีพไว้ในผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ด้านการบริการอาหาร

เขียนโดย: Glenner M. Richards, Ph.D.