การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

มุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืน

ไมโครแบนทำงานร่วมกับคู่ค้าในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน  ผ่านเทคโนโลยีต้านจุลชีพของเรา  เราใช้การต้านจุลชีพที่หลากหลายและเทคโนโลยีของเรามีประวัติอันยาวนานเรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน เราได้รับการจดทะเบียนกับองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานกำกับดูแลประจำท้องถิ่น  ความมุ่งมั่นส่วนหนึ่งของเราในเรื่องการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมทำให้เราทำงานร่วมกับคู่ค้าแต่ละรายในการทำความเข้าใจกระบวนการผลิตของพวกเขาและศึกษาว่าจะนำสารต้านจุลชีพของเราไปใช้อย่างไร ในฐานะพันธมิตรของบลูซายน์ (Bluesign®) เราทำงานเพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุดของอุตสาหกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่าโดยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความยั่งยืนให้กับลูกค้าของเรา