การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

Microban® มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีต้านจุลชีพและการแก้ปัญหาในการควบคุมกลิ่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และยืดอายุการใช้งานโดยไม่ส่งผลเสียที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วย การแก้ปัญหาในการต้านจุลชีพ Microban®

ที่ Microban® เราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมที่สร้างความโดดเด่นให้กับผู้บริโภคในเชิงพาณิชย์ การบริการด้านสุขภาพและการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการเพิ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถ ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพที่สร้างความเสียหายและดูดซับกลิ่นได้ การแก้ปัญหาด้วยการต้านจุลชีพของ Microban® ช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และพื้นผิวได้ คุณประโยชน์ที่มีอยู่ในตัวนี้สามารถแปลความได้ว่ามันทำให้มีการซักล้างที่น้อยลง ลดการใช้พลังงานและลดการสิ้นเปลือง ช่วยปรับให้โลกมีความสะอาดขึ้นและรักษาสิ่งแวดล้อมโลกให้เป็นสีเขียวขึ้น

สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หากผลิตภัณฑ์กลายเป็นสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นหรือมีคราบแล้วจะทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะโยนมันทิ้งไป ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยี การควบคุมกลิ่นและต้านจุลชีพของ Microban® จะยังคงสดชื่นได้เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นและคงความสะอาดได้ยาวนานขึ้นอีกด้วย ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะมีโอกาสน้อยที่จะมีจุดจบใน หลุมฝังกลบและถูกโยนลงมหาสมุทร

ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและทรัพยากร

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การปกป้องด้วยการที่ทนทานของ Microban® จะยังคงสภาพไร้กลิ่นเหม็นได้นานขึ้นอีกด้วย สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้ซักล้างทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปกป้องนี้น้อยครั้งลง ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานน้ำไฟฟ้าและ ทรัพยากรอันมีค่าอื่น ๆ

ช่วยในการจัดการแก้ปัญหามลพิษพลาสติก

นอกจากการลดการเกิดคราบรอยเปื้อนและกลิ่นที่ไม่ดีแล้ว การปกป้องด้วย Microban® เพื่อการต้านจุลชีพและการควบคุมกลิ่นยังได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับปรุงความทนทานของพลาสติกด้วย ซึ่งสิ่งนี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้รับการรับบำบัดเพื่อการปกป้องนี้มีแนวโน้มน้อยที่จะแตกหรือร้าวภายใต้สภาพการใช้งานตามที่ได้แนะนำไว้

ในท้ายที่สุดจะช่วยรักษาได้ตามกำหนดอายุการใช้งานของมันและยังลดความจำเป็นที่จะต้องกำจัดทิ้งก่อนเวลาอันควร ผลกระทบต่อชะตากรรมของสิ่งแวดล้อมของสารเติมที่ถูกใช้ในผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์จะขึ้นอยู่กับชนิดของสารต้านจุลชีพและวิธีการกำจัดทิ้งที่ถูกใช้ในการจัดการกับขยะในคำถาม วิธีการกำจัดเหล่านี้สามารถรวมไปถึงการเผาหรือการฝังกลบของเสียซึ่งอาจมีสารประกอบของสารต้านจุลชีพ ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ที่ผ่านการบำบัดเพื่อการปกป้องโดย Microban® จะประกอบด้วยการรักษาด้วยสารต้านจุลชีพซึ่งจะยังคงมีไปจนกระทั่งถึงวันสิ้นสุดอายุการใช้งานของพวกเขาและจนกว่าจะนำไปรีไซเคิลเพื่อนำนำกลับมาใช้อีกได้ สารเติมเพื่อต้านจุลชีพที่ยังออกฤทธิ์อยู่จะมีความเข้มข้นต่ำภายในเมทริกซ์โพลิเมอร์ ณ ที่จุดของการรีไซเคิล ตัวอย่างเช่น ถ้าโพลีเมอร์ที่ได้รับการหลอมละลายอีกและถูกผสมกับขยะพวกพลาสติกโพลีเมอร์เพื่อการบริโภคประเภทอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ฤทธิ์ของสารต้านจุลชีพจะถูกเจือจางลงแต่ยังคงอยู่ในผลลัพธ์จากการผสมโพลีเมอร์ ประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพจะลดลงเมื่อมีการเติมสารเจือจางในระหว่างขั้นตอนการรีไซเคิล ยิ่งไปกว่านั้นในเทคโนโลยีบางอย่างของเราสลายตัวทางชีวภาพต่อสารเคมีพื้นฐานที่มีความเสถียรในหลุมฝังกลบ

ใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการรับรอง

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นต่อพันธกรณีเราที่จะรักษาความปลอดภัยต่อสุขภาพและพัฒนาภาวะสุขอนามัยในสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Microban® จัดให้บริการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สุดที่ได้รับการรับรองโดยบุคคลที่สามหรือการลงทะเบียนจากองค์กรต่าง เช่น Bluesign®, Okeo-Tex® และ องค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ (EPA) เทคโนโลยีของเรายังได้รับการประกาศด้วยกับ องค์กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ชีวภาพของสหภาพยุโรป (BPR)

Image
Image

ได้รับประโยชน์จากระบบบริการขนส่งเฉพาะที่ไม่ซ้ำใคร

เทคโนโลยี Microban® นี้จะถูกผูกผสมรวมเข้ากับวัสดุในระหว่างการผลิตของผลิตภัณฑ์ ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดการปนเปื้อนที่น้อยมาก ซึ่งสิ่งนี้หมายความว่าไม่เหมือนกับสบู่ล้างมือและผลิตภัณฑ์อื่นบางอย่างที่ได้ผสมสารต้านจุลชีพ สารประกอบในเทคโนโลยีของเราไม่หมดไปในระบบน้ำ