ความรู้แจ้งของ Morrison: ประวัติความเป็นมาของไมโครแบนเทคโนโลยี

ทุกอย่างเริ่มต้นจากโทรศัพท์

ในช่วงปลายยุค 60 W.L. Morrison คิดว่าเขากำลังจะโทรกลับหาแพทย์ที่ต้องการความช่วยเหลือในการออกแบบระบบเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้งสะอาดและสดชื่นได้นานขึ้ น ขณะที่พวกเขาคุยกันถึงเรื่องการควบคุมการติดเชื้อในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ Morrison ผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมจาก M.I.T. ได้สังเกตหูฟังโทรศัพท์ในมือและคิดถึงการปนเปื้อนของโทรศัพท์สาธารณะทั่ว ๆ ไปที่อาจจะเกิดขึ้น และวิธีการควบคุมคำถามหนึ่งข้อนี้นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ต้านจุลชีพอย่างแท้จริงรายแรก สำหรับการใช้งานทั้งทางด้านการแพทย์และเพื่อผู้บริโภค

หลายปีผ่านไปแนวคิดดั้งเดิมของ Morrison ผ่านการปรับแต่งที่สำคัญและได้เปลี่ยนผ่านจากห้องปฏิบัติการไปสู่ “โลกแห่งความเป็นจริง” ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยทรัพยากรที่จะทำให้ความฝันกลายเป็นความจริง

ความฝันของ Morrison กลายเป็นความจริงด้วยการก่อตั้งบริษัท Microban Products Company

บริษัท Microban Products Company ก่อตั้งขึ้นในปี1984 และเริ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์จาก Clinitex Corporation ก่อตั้งในปี1987 โดยผู้ประกอบการ 3 รายคือ Glenn CuemanHenry Richbourg และ Barnwell Ramsey บริษัท Clinitex ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกและผลิตภัณฑ์พิเศษทางการแพทย์ ซึ่งหลายผลิตภัณฑ์ได้ผสานเทคโนโลยีไมโครแบนที่พัฒนามาจากงานดั้งเดิมของ W.L. Morrison

ผู้ประกอบการ 3 รายนี้มีพื้นฐานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวการแพทย์ระดับโลก จากการทำงานที่แผนก Zimmer ของบริษัท Bristol-Myers พวกเขาเห็นความเป็นไปได้ในการรวมส่วนผสมสารต้านจุลชีพที่ปลอดภัย และมีอายุการใช้งานยาวนานลงในผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์ทางการแพทย์

ตั้งแต่ปี 1984 บริษัท Microban Products Company ได้วางแนวคิดเกี่ยวกับโพลิเมอร์ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียผลิตภัณฑ์เคลือบต้านจุลชีพและผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่ใช้ได้จริงราคาไม่แพงสำหรับอุตสาหกรรมและตลาดที่หลากหลาย บริษัทจดกรรมสิทธิ์จดทะเบียนสิทธิบัตรและจดทะเบียนด้านกฎระเบียบมากมาย เพื่อปกป้องเทคโนโลยีเหล่านี้ ด้วยการใช้กรรมสิทธิ์เทคโนโลยีไมโครแบนสามารถผสานการป้องกันยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียกับผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่หลากหลาย เพื่อให้การป้องกันอย่างต่อเนื่องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อต้านแบคทีเรียเชื้อราราน้ำน้ำค้างและยีสต์ที่ทำให้เกิดคราบและกลิ่นมากมายหลายชนิด

ไมโครแบนกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกจากการก่อตั้งบริษัท Microban International, Ltd.

ในปี 1994 กลุ่มผู้ประกอบการอีกกลุ่มหนึ่งนำโดย William S. Rubinstein ก่อตั้งบริษัท Microban International, Ltd. เพื่อจัดจำหน่ายและออกใบอนุญาตให้พันธมิตรที่หลากหลายนอกสหรัฐอเมริกา ใช้เทคโนโลยีและสารต้านจุลชีพของไมโครแบน ธุรกิจทั้งสองเติบโตอย่างรวดเร็ว และเห็นได้ชัดว่าการรวมกิจการทั้งสองนี้จะทำให้เกิดบริษัทสารต้านจุลชีพระดับโลกแห่งแรก ด้วยการสนับสนุนจากนักลงทุนภายนอกผู้ร่วมทุน Microban International จึงซื้อบริษัท Microban Products ในช่วงปลายปี 1999 เมื่อสิทธิบัตรกรรมสิทธิ์เทคโนโลยีและความพยายามในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก รวมถึงความสำเร็จของผู้ได้รับอนุญาตมารวมตัวกัน Microban International ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำการผสานเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียในตัวผลิตภัณฑ์ที่คงอยู่ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

Barr Brands International ซื้อกิจการ

ในปี 2011 Barr Brands International ได้ซื้อกิจการ Microban International มาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์จัดหาผลิตภัณฑ์ที่นำการดูแลบ้านทรัพย์สินและการดูแลคนมาบรรจบกัน นอกเหนือจากไมโครแบนแล้ว Barr Brands International ยังมีแบรนด์ชั้นนำมากมายเช่น Damp Rid แบรนด์ Mold Armor และ Goof Off บริษัท Barr Brands International เป็นบริษัทที่พนักงานถือครองเป็นเจ้าของ 100% พนักงานปัจจุบันเข้าร่วมในโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน (Employee Stock Ownership Program (ESOP))

วัฒนธรรมองค์กรของเราที่พัฒนาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทคือ ความไว้วางใจความเป็นธรรมการลงทุน ในเรื่องคุณภาพบริการที่ไม่มีใครเทียบเทียมและความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้า ที่ต้องการพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ เราภาคภูมิใจที่ความสัมพันธ์กับพันธมิตรหลายรายของเรายาวนานกว่า 25 ปีและตอนนี้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นกว่าที่เคย

ในวันนี้ Microban International ดำเนินงานในฐานะบริษัทย่อยที่เป็นอิสระมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Huntersville ในรัฐ North Carolina ฐานที่ตั้งของทีมผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานหลักระดับโลกทั้งหมดที่รัฐ North Carolina มีห้องปฏิบัติการด้านการต้านจุลชีพที่ใหญ่และก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ทำการทดลองมากกว่า 40,000 ครั้งต่อปี นอกเหนือจากสำนักงานใหญ่แล้วสำนักงานภูมิภาคตั้งอยู่ในเมืองแคนน็อกประเทศอังกฤษ เมืองเซาเปาโลในบราซิล รวมทั้งฮ่องกงและเซินเจิ้นในประเทศจีนแบรนด์และเทคโนโลยีของไมโครแบนผสานอยู่ในผลิตภัณฑ์กว่า 1000 รายการจากบริษัทชั้นนำ 250 แห่งทั่วโลก

จากความสะอาดสู่สีเขียว

ไมโครแบนมุ่งมั่นที่จะปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการแสวงหาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในระยะยาว

สำนักงานใหญ่ LEED ที่ Huntersville รัฐ North Carolina ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่ามีเนื้อที่ 10 เอเคอร์ ซึ่ง 40% ไม่มีใครเข้าไปรบกวน เรารักษาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา

อาคารของเราสร้างขึ้นในปี 2009 เป็นเหมือนตู้โชว์เสมือนจริงของผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการป้องกันโดยไมโครแบน เช่น พื้นไม้ก๊อกพื้นผิวส่วนบนเคาน์เตอร์สีและเครื่องจ่ายกระดาษเช็ดมือ หน้าต่างของเราออกแบบให้รับแสงแดดได้เต็มที่ ติดตั้งประปาแบบไหลช้า และก๊อกน้ำที่มีเซ็นเซอร์ระบบแสงที่มีตัวจับเวลาและเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวระบบปรับสภาวะอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยประหยัดพลังงานในระหว่างการก่อสร้างเรานำขยะจากการก่อสร้างมากกว่า 80% รวมทั้งสิ้น 52 ตันกลับมาใช้ใหม่วัสดุส่วนใหญ่ผลิตขึ้นภายในระยะทาง 500 ไมล์ลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง

สำนักงานใหญ่ LEED ที่ Huntersville รัฐ North Carolina ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าเนื้อที่ 10 เอเคอร์ซึ่ง 40% ยังไม่มีใครเข้าไปรบกวน เรารักษาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา