ประวัติของเรา

เป็นเวลากว่า 35 ปีมาแล้วที่ Microban® เป็นผู้บุกเบิกในโลกของเทคโนโลยีการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพและการแก้ปัญหาการควบคุมกลิ่น ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อการเปลี่ยนโฉมหน้าของเทคโนโลยีต่อต้านจุลชีพได้ตลอดไป

ค้นพบวิสัยทัศน์ของเราสำหรับอนาคต

Microban® ต้านจุลชีพ: มันมีการเริ่มต้นทั้งหมดจากการโทรศัพท์

นานมาแล้วก่อนที่ Microban® ได้กลายเป็นผู้ผลิตชั้นนำแห่งนวัตกรรมต้านจุลชีพ การโทรศัพท์ทำให้มันเกิดขึ้นมา ในช่วงปลายทศวรรษ ช่วงปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) ของการปลดปล่อยสตรี (W.L.) มอร์ริสันคิดว่าเขาเพียงแค่โทรหาแพทย์ท่านหนึ่งที่ี่กำลังมองหาความช่วยเหลือในการออกแบบระบบในการเก็บผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้งได้ให้ถูกสุขอนามัยยิ่งขึ้น ในขณะที่พวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์นั้น, M.I.T. ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมได้สังเกตการเป็นผู้รับโทรศัพท์เช่นเดียวกับการรับโทรศัพท์ในมือของเขา และเขาได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนโดยเฉลี่ยในโทรศัพท์สาธารณะแบบจ่ายเงินและเขาคิดถึงวิธีว่าจะควบคุมการปนเปื้อนเหล่านี้ได้อย่างไร จากเพียงหนึ่งคำถามนี้เองได้นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ที่ต้านจุลชีพอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำหรับทั้งการใช้งานทางการแพทย์และเพื่อการอุปโภคบริโภค

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แนวความคิดแบบดั้งเดิมของมอร์ริสันได้ผ่านการคัดกรองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความคิดของเขาได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากในห้องปฏิบัติการทดลองออกไปสู่ตลาดทั่วโลกด้วยความขอบคุณถึงทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ กับแหล่งทรัพยากรที่ทำความฝันให้เป็นความจริง

ความฝันของมอร์ริสันกลายเป็นความจริงด้วยการก่อตัวของบริษัทผลิตภัณฑ์ Microban

บริษัทผลิตภัณฑ์ Microban ถูกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2527 และได้ทำการค้าเริ่มจากบริษัทคลินิเทกซ์ โคพอเรชัน (Clinitex Corporation) ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาโดยเกลน คูแมน, เฮนรี ริชเบอร์กและบาร์นเวล แรมซีย์ (Glenn Cueman, Henry Richbourg, Barnwell Ramsey) ในปี พ.ศ. 2530 Clinitex ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์พิเศษซึ่งมีอยู่จำนวนมากที่ได้ผนวกรวม Microban® เทคโนโลยีไว้ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของงานต้นฉบับโดย W.L. มอร์ริสัน

พร้อมด้วยภูมิหลังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านชีวเวชศาสตร์ทางการแพทย์ระดับโลก นับจากยุคของพวกเขาที่แผนกซิมเมอร์ (Zimmer)แห่งบริสตอล-ไมเยอร์ส (Bristol-Myers) ผู้ประกอบการทั้งสามรายได้เห็นศักยภาพในการที่จะรวมส่วนผสมสารต้านจุลชีพที่ปลอดภัย ออกฤทธิ์ได้ยาวนานและเป็นส่วนผสมที่ทรงประสิทธิภาพอยู่ในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์ทางการแพทย์

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 Microban Products Company มีการทำแนวความคิดของการผลิตเม็ดพลาสติกและสารเคลือบผิว วัสดุสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติต้านจุลชีพที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยราคาย่อมเยาที่คุณเป็นเจ้าของได้สำหรับอุตสาหกรรมและตลาดที่มีความหลากหลาย กระบวนการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสิทธิบัตรจำนวนมากและมีการกำกับดูแลการลงทะเบียนในการปกป้องเทคโนโลยีเหล่านี้ ด้วยความรู้ทางเทคนิคเชิงลึก Microban® ต้านจุลชีพและควบคุมกลิ่นได้ถูกรวมเข้ากับความหลากหลายของการอุปโภคบริโภคทั้งด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อมอบการทำงานในการปกป้องเพื่อต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย รา โรคราน้ำค้าง เชื้อเห็ดราและยีสต์ในวงกว้างและหลากหลายได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

Mbns18 microban antimicrobial family protection mtime20190225200929

เครื่องหมายการค้า Microban® เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในรูปของ Microban International, Ltd.

บริษัทไมโครแบนอินเตอร์เนชันแนลจำกัด ในปี พ.ศ. 2537 กลุ่มผู้ประกอบการอีกกลุ่มหนึ่งที่นำโดยวิลเลียม เอส. รูบินสไตน์ ได้ก่อตั้งบริษัท Microban International, Ltd. ขึ้นเพื่อจัดจำหน่ายและอนุญาตให้ใช้สารประกอบและเทคโนโลยีการต้านจุลชีพของ Microban® ให้แก่คู่ค้าพันธมิตรที่หลากหลายที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ทั้งสองธุรกิจยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วและกลายเป็นที่ประจักษ์ว่าการผสานรวมความสามารถที่มีของทั้งสองหน่วยงานจะนำบริษัทไปสู่บริษัทรายแรกของโลกที่ี่เป็นผู้นำด้านการต้านจุลชีพระดับโลก ด้วยการสนับสนุนจากนักลงทุนร่วมทุนจากภายนอกในต่างประเทศ Microban International จึงได้ซื้อ Microban Products Company ไว้ในปลายปี พ.ศ. 2542

การรวมกันของสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และความพยายามในการสร้างเครื่องหมายการค้าแบรนด์ที่มีสำคัญไปทั่วโลกรวมถึงความสำเร็จของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทำให้ Microban International เป็นผู้นำในการให้การปกป้องด้วยการต้านจุลชีพในตัวที่ใช้งานได้ยาวนานตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และเนื้อผ้า

การเข้าซื้อกิจการโดย Barr Brands International

ในปี 2554 Barr Brands International ได้เข้าซื้อกิจการของ Microban International ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางเชิงกลยุทธ์เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ในการดูแลบ้านและอสังหาริมทรัพย์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวโยงในการดูแลของบุคคล นอกจาก Microban® แล้ว Barr Brands International ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ เช่น Damp Rid, Mold Armor และ Goof Off Barr Brands International เป็นเจ้าของ 100% โดยพนักงานของบริษัทนี้เองและพนักงานปัจจุบันมีส่วนร่วมในการหุ้นส่วนของบริษัทด้วยโครงการการเป็นเจ้าของหุ้นของพนักงาน (ESOP)

วัฒนธรรมองค์กรของไมโครแบนพัฒนาขึ้นจากจุดเริ่มต้นของบริษัท กล่าวคือความเป็นหนึ่งในความไว้วางใจ ความเป็นธรรม การลงทุนในคุณภาพการบริการที่ไม่มีใครเทียบได้ และมีความมุ่งมั่นต่อความสัมพันธ์ระยะยาวกับพันธมิตรของเรา เรามีความภูมิใจที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่เป็นกุญแจสำคัญซึ่งมีอยู่จำนวนมากที่มีอายุยาวนานกว่า 25 ปีและในขณะยิ่งมีความแข็งแกร่งมากกว่าที่เคยเป็นมา

วันนี้ไมโครแบนระหว่างประเทศ (Microban International) ทำงานเป็นอิสระจากบริษัทในเครือที่มีสำนักงานใหญ่ในฮันเตอร์สวิลล์ นอร์ธคาโรไลนา (Huntersville North Carolina) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งฐานของทีมผู้บริหารของบริษัทและกำหนดหน้าที่การทำงานหลักที่สำคัญทั้งหมดจากที่นี่ ศูนย์อำนวยความสะดวกที่นอร์ธคาโรไลนายังประกอบด้วยหนึ่งในห้องปฏิบัติการทดลองในการต้านจุลชีพที่ี่่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มามากกว่า 40,000 ครั้งต่อปี นอกจากสำนักงานใหญ่ทั่วโลก สำนักงานประจำภูมิภาคยังมีตั้งอยู่ในเมลตัน โมว์เบรย์, สหราชอาณาจักร, เซาเปาโล, บราซิล ตลอดจนฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน แบรนด์ Microban® และเทคโนโลยีต่าง ๆ ถูกใช้โดยผู้ผลิตมากกว่า 250 รายในมากกว่า 1.000 ผลิตภัณฑ์ในมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

Mbns18 microban headquarters antimicrobial solutions provider mtime20190225200929

สำนักงานใหญ่ที่ยั่งยืน

Microban® มุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ส่งเสริมความยั่งยืนในระยะยาว

ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานใหญ่ขององค์กรที่รับการรับรอง LEED ในฮันเตอร์สวิลล์ นอร์ธคาโรไลนา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสิบเอเคอร์ โดย 40% ของพื้นที่ยังคงไม่ถูกรบกวน ซึ่งสงวนไว้สำหรับสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา หน้าต่างของเราถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มแสงแดด ในขณะที่ระบบประปาและก๊อกน้ำแบบไหลต่ำพร้อมเซ็นเซอร์มือ ระบบไฟพร้อมตัวนับและเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว และระบบ HVAC ที่มีประสิทธิภาพสูงถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อประหยัดพลังงาน

ในระหว่างการก่อสร้างเรารีไซเคิลขยะจากการก่อสร้างมากกว่า 80% รวมเป็น 52 ตัน วัสดุส่วนใหญ่ผลิตภายใน 500 ไมล์จากฮันเตอร์สวิลล์ ซึ่งลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง

เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทของเราเพื่อสำรวจผลิตภัณฑ์และสิ่งทอที่ได้รับการปกป้องของ Microban® รวมถึงพื้นไม้คอร์ก เคาน์เตอร์ สี เครื่องแต่งกาย รองเท้า สิ่งทอภายในบ้านและอีกมากมาย