ประวัติความเป็นมาของเรา

กว่า 35 ปีที่ Microban® เป็นผู้บุกเบิกโลกแห่งเทคโนโลยีต้านจุลชีพและโซลูชันควบคุมกลิ่น อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายโทรออกที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของเทคโนโลยีต้านจุลชีพไปตลอดกาล

Mbns18 microban antimicrobial family protection mtime20190225200929
Mbns18 microban headquarters antimicrobial solutions provider mtime20190225200929