ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียเปลี่ยนนิยามของความสะอาดในธุรกิจบริการด้านอาหารและอุตสาหกรรมการขนส่งอาหาร

ทุกวันนี้ พื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารมักปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคที่แพร่จากการสัมผัสของมนุษย์และสารตกค้างในอาหาร แน่นอนว่ามีมาตรการต่าง ๆ คอยกำหนดระเบียบและควบคุมเรื่องการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์บริการด้านอาหารและเครื่องมือในการขนส่งแล้ว แต่พื้นผิวมากมายที่เรามองว่าสะอาดก็ยังไวต่อการเติบโตและดำรงชีพของเชื้อโรคอยู่นั่นเอง สำหรับไมโครแบน เป้าหมายของเราคือการสร้างนิยามใหม่ของความสะอาดในอุตสาหกรรมบริการด้านอาหารด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย 

บริษัทผู้ให้บริการด้านอาหารจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนได้อย่างไร?

หากคุณทำงานบริการด้านอาหารหรืออุตสาหกรรมการขนส่งอาหาร คุณจะทราบดีว่ามีความเสี่ยงสูงและผลลัพธ์จะเสียหายมากเพียงใดหากคุณไม่ป้องกัน ทั้งการปนเปื้อน การเน่าเสียของสารอินทรีย์ หรือเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดภาวะอาหารเป็นพิษ และบ่อยครั้งที่การเน่าเสียที่ก่อให้เกิดภาวะอาหารเป็นพิษ สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่บริษัท

เนื่องจากเป้าหมายของเราคือการสร้างนิยามใหม่ของความสะอาด ไมโครแบนจึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่สามารถผสานในการผลิตสินค้าของพันธมิตรของเราได้ เพื่อควบคุมการเติบโตของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียและการปนเปื้อน

ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียจะผสมผสานการทำงานเข้ากับกฎข้อบังคับของอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้อย่างไร?

ย้อนกลับไปเมื่อปี ค.ศ. 2011 กฎหมาย Food Safety Modernization Act (FSMA) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อปฏิรูปกฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดหาอาหารในสหรัฐฯ มีความปลอดภัย และลดโอกาสการปนเปื้อนในอาหาร การติดเชื้อของผู้บริโภค และการเรียกคืนสินค้า

เช่นเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไมโครแบนเข้าใจและตระหนักถึงเดิมพันความเสี่ยงสูงของเหล่าพันธมิตรในธุรกิจบริการด้านอาหารและอุตสาหกรรมการขนส่งอาหาร 

ด้วยการสนับสนุนกฎข้อบังคับซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของเราถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการปกป้องในเรื่องความสะอาดแก่ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการช่วยเหลือพันธมิตรของเราในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่สะอาดยิ่งขึ้นสำหรับการเก็บรักษาและการขนส่งอาหาร

ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียชนิดใดที่ใช้ต่อต้านโรคอาหารเป็นพิษและการปนเปื้อน?

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการด้านอาหารหรือไม่ก็ตาม คุณต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับแบคทีเรียที่เรียกว่า ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes - Lm) หรือเรียกกันทั่วไปว่า ลิสทิเรีย ในปัจจุบันมีการประเมินว่าเชื้อลิสทิเรียนี้ก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย อาทิ

  • เป็นสาเหตุของโรคมากกว่า 1,600 โรค
  • ทำให้ผู้คนเข้าโรงพยาบาลมากกว่า 1,500 ราย
  • มีผลให้เกิดการเสียชีวิตกว่า 260 รายในแต่ละปีเฉพาะที่สหสรัฐฯ
  • มีอัตราการเสียชีวิตราว 20-40

จากข้อมูลสถิติข้างต้น เราพบว่ามีทั้งข่าวร้ายและข่าวดีสำหรับบริการและอุตสาหกรรมการขนส่งอาหาร (ขอบอกก่อนว่าเป็นข่าวดีมากกว่าข่าวร้าย)

ข่าวร้ายคืออะไร?

เชื้อโรคอย่างลิสทิเรียจะไม่สูญสลายไปไหน ซึ่งแตกต่างจากแบคทีเรียอื่น ๆ ที่จะตายเมื่อถูกแช่เย็นจัดราว ๆ 4°C แต่ลิสทิเรียสามารถเจริญเติบโตได้ในอุณหภูมิเย็นจัด และถือเป็นปัญหาหลักในปัจจุบันสำหรับการเก็บรักษาอาหารในตู้แช่สินค้าหรือชั้นเก็บอาหารในตู้เย็น

ข่าวดีคืออะไร?

เนื่องจากเราพยายามแสวงหาวิธีการเพื่อสร้างนิยามใหม่ของความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ทีมวิศวกรของเราได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียมากมาย อาทิ ไมโครแบน ซิลเวอร์ชีลด์ เพื่อลดและควบคุมการปนเปื้อนของลิสทิเรียในอุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร

โดยในงานศึกษาวิจัย นักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินประสิทธิภาพและความสามารถของเทคโนโลยีไมโครแบน ซิลเวอร์ชีลด์ ในการควบคุมการปนเปื้อนของชั้นวางในตู้แช่สินค้าที่มีอุณหภูมิ 4°C

ผลการศึกษายืนยันว่าเทคโนโลยีไมโครแบน ซิลเวอร์ชีลด์ เมื่อผสมผสานเข้ากับโซลูชั่นการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่คิดค้นสำหรับลูกค้าเฉพาะราย จะมีประสิทธิภาพในการจำกัดการดำรงชีวิตและการเติบโตของลิสทิเรียได้ ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับพันธมิตรของเราที่กำลังมองหาทางออกในเรื่องนี้อยู่

พันธมิตรในธุรกิจบริการและการขนส่งอาหารของไมโครแบน จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของเราได้ช่วยเหลือพันธมิตรในธุรกิจบริการและการขนส่งอาหารของเรามาแล้วหลายราย อาทิ

  • Libbey Glass
  • Great Dane Trailers
  • Rubbermaid Commercial Products

เกรทเดน (Great Dane) ร่วมเป็นพันธมิตรกับเราเพื่อการผสมผสานเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียในสายการขนส่งธุรกิจค้าปลีกอาหารแช่เย็นเพื่อการปกป้องผลิตภัณฑ์อาหารตลอด 24 ชั่วโมง โดยชั้นการปกป้องเพิ่มเติมนี้จะสามารถคงอยู่ได้ตลอดอายุการขนส่ง และทำให้เกรทเดนเป็นผู้นำในการสร้างโซลูชั่นสมัยใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์

หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการปกป้องผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย สามารถดูได้จากเอกสารงานวิจัยของเราเรื่อง "เหตุผลในการผสมผสานเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์และเครื่องมือในธุรกิจบริการด้านอาหาร (Reasons to Integrate Antimicrobials in Food Service Products & Equipment)" หากคุณสนใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของเราจะสามาถปกป้องผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร ติดต่อเราวันนี้