การผสานเทคโนโลยีป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียในตัวผลิตภัณฑ์ใช้สารป้องกันสำหรับอุตสาหกรรมบริการด้านอาหาร

โดยปกติแล้ว สภาพแวดล้อมการทำงานของอุตสาหกรรมบริการด้านอาหารมักเปิดโอกาสให้พื้นผิวที่มิได้มีการปกป้องด้วยเทคโนโลยีป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียต้องเผชิญการปนเปื้อนของจุลินทรีย์จากสภาพแวดล้อมและเศษอาหารอยู่ตลอด พฤติกรรมการบริโภค การใช้อุปกรณ์ซ้ำ ๆ การทำเลอะเปรอะเปื้อน ความชื้น การสัมผัสจากมนุษย์ รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามหลักอนามัยหรือมาตรฐานการทำความสะอาดล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ปัญหาดังกล่าวรุนแรงยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการปนเปื้อนโดยผู้จัดการสถานที่บริการ ผู้ปรุงอาหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ต่างต้องหาวิธีดูแลให้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ของตนเองสะอาดกว่าเดิมในระหว่างที่รอทำความสะอาดครั้งต่อไป ถึงแม้จะมีหลากหลายมาตรการที่สามารถควบคุมการปนเปื้อนได้ อาทิเช่น การล้างมือก่อนจะจับอุปกรณ์ที่ล้างแล้ว แต่การปนเปื้อนก็ยังอาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนปัจจัยที่ผู้จัดการสถานที่มิอาจควบคุมได้จนเป็นเหตุให้อุปกรณ์ในส่วนที่สัมผัสกับอาหารตกอยู่ในสภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อโรค

เทคโนโลยีไมโครแบน (Microban) เพื่อป้องกันแบคทีเรียและเชื้อโรคในผลิตภัณฑ์

การผสานเทคโนโลยีไมโครแบน ในอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการอาหารถือเป็นองค์ประกอบสำคัญสู่การปกป้องให้พื้นผิวสัมผัสของภาชนะสะอาดยิ่งขึ้น เทคโนโลยีไมโครแบน จะถูกผสานเข้าไปตั้งแต่ในขั้นตอนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีไมโครแบนสามารถยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อราที่ก่อให้เกิดคราบ กลิ่นและการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี silver-based ของไมโครแบนได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและบันทึกในสารบบขององค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้รับการรับรองว่าสามารถป้องกันจุลินทรีย์ที่เกิดจากสัมผัสพื้นผิวโดยตรง โดยเทคโนโลยีนี้สามารถใช้กับวัสดุได้หลากหลายประเภทอันรวมถึงเซรามิคและโพลีเมอร์ เทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของไมโครแบนจะอยู่คู่กับผลิตภัณฑ์ไปตลอดอายุใช้งาน ไม่มีการจางหายหรือถูกล้างหลุดออก เทคโนโลยีโมโครแบนถือเป็นตัวช่วยที่ดีเคียงคู่กฎระเบียบ หลักปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการดูแลให้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ สะอาดยิ่งขึ้น

กฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนธุรกิจบริการอาหารให้ทันสมัย

มาตรฐานด้านอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบริการอาหารมีวิวัฒนาการอยู่ตลอด จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีช่วยในการเดินหน้าปฏิบัติตามหรือทำให้ดีกว่ามาตรฐานหรือข้อกำหนดใหม่ ๆ อาทิ กฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนธุรกิจบริการอาหารให้ทันสมัย ผู้จัดหาวัสดุและผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานของการบริการด้านอาหารจึงหันมาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียของไมโครแบนที่นำเสนอเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาสะอาดยิ่งขึ้น