การสนับสนุนด้านกฎระเบียบและสิทธิบัตรของไมโครแบน

ที่ไมโครแบนเราทำงานร่วมกับคู่ค้าแต่ละราย ทำความเข้าใจแอพพลิเคชั่นผลิตภัณฑ์ของพวกเขา เพื่อพัฒนาโซลูชั่นสารต้านจุลชีพที่จะผสานเข้ากับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย ส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไมโครแบนกับคู่ค้าของเรา คือการสนับสนุนกระบวนการในการขออนุมัติด้านกฎระเบียบและสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่อง

การให้คำแนะนำด้านสิทธิบัตรของไมโครแบน

ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำด้านการต้านจุลชีพไมโครแบนมีสิทธิบัตรที่ได้รับการรับรองแล้ว และที่กำลังรอดำเนินการมากกว่า 229 ฉบับ เกี่ยวกับเทคโนโลยีของเราสำหรับลูกค้าและคู่ค้าของเราไมโครแบนเป็นที่รู้จักด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเรา ทำงานร่วมกับคู่ค้าของเราในการผลิตสารเติมแต่งต้านจุลชีพที่สามารถผสานเข้าไปในผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต บ่อยครั้งต้องใช้สารต้านจุลินทรีย์ที่กำหนดเองสำหรับแอพพลิเคชั่นที่เป็นโพลิเมอร์สารเคลือบหรือสารเคลือบสิ่งทอ

เพื่อให้มั่นใจว่าพันธมิตรสามารถนำผลิตภัณฑ์ของตนเข้าสู่ตลาดและสร้างอุปสรรคในการแข่งขันไมโครแบนมีที่ปรึกษาด้านสิทธิบัตรภายในบริษัท สำหรับให้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโอกาสในการจดสิทธิบัตรด้วยแนวทางเชิงรุกของเรา ในการยื่นขอสิทธิบัตรและการยื่นเสนอให้พิจารณาพันธมิตรจะได้รับความได้เปรียบทางการตลาดที่ไม่เหมือนใครรวมถึงได้สิทธิขาดในเทคโนโลยีต้านจุลชีพเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเอง

การอนุมัติตามกฎหมายของไมโครแบน

ในฐานะที่เป็นส่วนขยายของกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมโครแบน เพื่อสร้างโซลูชั่นด้านการต้านจุลชีพที่กำหนดเองสำหรับพันธมิตร มั่นใจได้ว่าสารเติมแต่งของเราจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เหมาะสมเมื่อเพิ่มการปกป้องผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียลงไปในผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญ ที่คู่ค้าของเราต้องวางตำแหน่งและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนไปยังตลาดและอุตสาหกรรม ที่หลากหลายอย่างถูกต้องแผนกการกำกับดูแลภายในและฝ่ายการตลาดของเราจะทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชั่นเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่แนะนำทั้งหมดใช้ภาษาในการกล่าวอ้างที่เหมาะสมและได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบก่อนนำออกสู่ตลาด

เมื่อขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเสร็จสมบูรณ์ และมีการเตรียมการใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครแบนจะทำงานร่วมกับคู่ค้าของเรา  เพื่อขออนุมัติด้านกฎระเบียบทางกฎหมายที่จำเป็นไมโครแบนระบุการอนุมัติตามกฎข้อบังคับหน่วยงานที่เหมาะสม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จำเป็นก่อนใช้งานทุกอย่าง เพื่อช่วยให้คู่ค้าประสบความสำเร็จในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าไมโครแบนสนับสนุนคู่ค้าและลูกค้าของเรา เรื่องการขออนุมัติด้านกฎระเบียบและสิทธิบัตรอย่างไร ติดต่อเราวันนี้!