ระบบล็อกต้านแบคทีเรียจาก Cyber Lock และ Microban®

เป็นเรื่องที่ทราบกันดีว่าระบบล็อกเป็นวิธีหลักที่ใช้รักษาของมีค่าส่วนตัวหรือขององค์กรให้ปลอดภัย แต่การป้องกันนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบล็อกเองด้วย

Siam Inter Lock Tek Co., Ltd. ซึ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อแบรนด์ "Cyber Lock" มีประสบการณ์และทักษะในการผลิตระบบล็อกที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความเป็นเลิศ จากความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม Cyber Lock จึงได้รับการคัดเลือกไปใช้งานจากผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

Cyber Lock มีระบบล็อกสำหรับประเภทผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้:

ผู้ผลิตระบบล็อกเฟอร์นิเจอร์รายแรกของโลกที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี Microban®

Cyber Lock ได้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของตนให้ก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งโดยผสมผสานเทคโนโลยี SilverShield® ของ Microban® เข้ากับลูกกุญแจของระบบล็อกชั้นนำของตน การรู้ว่าลูกกุญแจเป็นสิ่งที่คนสัมผัสบ่อยครั้งแต่ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาดังกล่าว ด้วยการป้องกันด้วยสารต้านแบคทีเรียของ Microban® ซึ่งทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นอันตรายบนพื้นผิวที่สำคัญ

Cyber Lock เป็นผู้ผลิตลูกกุญแจรายแรกของโลกที่ผสานรวมเทคโนโลยี Microban® เข้ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตน

ประโยชน์หลักของลูกกุญแจ Cyber Lock ที่มีเทคโนโลยี Microban® ในตัว

  • ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ถึง 99%
  • คงความสะอาดไว้ได้มากขึ้นในทุกครั้งที่ทำความสะอาด
  • มีโอกาสน้อยที่จะเอื้อต่อการปนเปื้อนข้ามของแบคทีเรียจากพื้นผิวสู่พื้นผิว
  • คุณสมบัติในการต้านแบคทีเรียอยู่ภายในพลาสติกที่หุ้มในขั้นตอนการผลิต ดังนั้นการป้องกันจะคงอยู่ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
  • มีเทคโนโลยีที่จดทะเบียนทั่วโลกซึ่งมีประวัติการใช้งานที่ปลอดภัยมายาวนาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบล็อกของ Cyber Lock ที่มีการป้องกันด้วยสารต้านแบคทีเรีย โปรดติดต่อ Microban® วันนี้