คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสารต้านจุลชีพคำจำกัดความและอื่นๆ

1. คำจำกัดความของสารต้านจุลชีพคืออะไร?

สารต้านจุลชีพเป็นสารที่ทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพและหยุดการแพร่พันธุ์ของจุลชีพ

2. การปกป้องผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของไมโครแบนคืออะไร?

เทคโนโลยีไมโครแบนเป็นการป้องกันที่ผสานในตัวผลิตภัณฑ์ สารเคลือบและเส้นใยช่วยเพิ่มระดับการป้องกันจุลชีพที่เป็นอันตรายเช่นแบคทีเรียเชื้อราและราน้ำค้างที่ทำให้เกิดคราบสกปรกกลิ่นไม่พึงประสงค์และการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์

3. การปกป้องผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของไมโครแบนทำงานอย่างไรในผลิตภัณฑ์ของฉัน?

การป้องกันของไมโครแบนผสานในผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตเมื่อจุลชีพสัมผัสกับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์การป้องกันของไมโครแบนจะแทรกซึมเข้าไปในผนังเซลล์ของจุลินทรีย์และทำลายเซลล์ทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถเติบโตและแพร่พันธุ์ได้

4. ฉันได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปกป้องด้วยเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของไมโครแบน?

การป้องกันอย่างต่อเนื่องของไมโครแบนช่วยระงับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ไม่ได้ควบคุมซึ่งทำให้เกิดคราบสกปรกกลิ่นไม่พึงประสงค์และการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์การป้องกันของไมโครแบนช่วยให้ผลิตภัณฑ์ในบ้านของคุณทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น สะอาดขึ้นและสดชื่นขึ้นในระหว่างรอบการทำความสะอาด

5. การป้องกันของไมโครแบนออกฤทธิ์กับจุลชีพชนิดใดบ้าง?

การปกป้องด้วยเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของไมโครแบนมีผลต่อแบคทีเรียยีสต์ เชื้อราและราทั่ว ๆ ไปที่ก่อให้เกิดคราบสกปรกกลิ่นไม่พึงประสงค์และการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีไมโครแบนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้จากจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค

6. ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าการปกป้องผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของไมโครแบนปลอดภัย?

ความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราสารต้านจุลชีพทั้งหมดที่MPC ได้รับการรับรองจากองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงในผลิตภัณฑ์และมีประวัติการใช้ที่ปลอดภัยในเครื่องอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทั่วโลกการประเมินความเสี่ยงโดยนักวิทยาศาสตร์อิสระหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์และหน่วยงานของรัฐ (รวมถึงEPA FDA และหน่วยงานด้านกฎระเบียบในยุโรปและแคนาดา) ได้ยืนยันอย่างต่อเนื่องในความปลอดภัยของสารยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราของเราว่าอยู่ในระดับที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขนาดและระบบชีวภาพที่เฉพาะเจาะจงของจุลินทรีย์ทำให้พวกมันอ่อนแอต่อยาต้านจุลชีพในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์สารยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราของเราผสานอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการป้องกันของไมโครแบนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และระหว่างการใช้งานสารต้านจุลชีพของไมโครแบนไม่ส่งผ่านโดยตรงไปยังสิ่งแวดล้อมเหมือนสารฆ่าเชื้อโรคหรือสบู่ต้านเชื้อแบคทีเรีย

7. หมายความว่าฉันไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ของฉันบ่อย ๆ หรืออย่างระมัดระวังอย่างนั้นหรือ?

ไม่การป้องกันของไมโครแบนช่วยป้องกันและต้านจุลชีพให้ผลิตภัณฑ์ในบ้านของคุณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นและรักษาความสะอาดในระหว่างรอบการทำความสะอาดอย่างไรก็ตามควรปฏิบัติตามแนวทางการทำความสะอาดที่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนะนำเหมือนปกติ

8. การป้องกันของไมโครแบนเริ่มทำงานทันทีหรือไม่?

การป้องกันของไมโครแบนเริ่มทำงานทันทีที่จุลินทรีย์สัมผัสกับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์จากนั้นจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้จำนวนจุลชีพบนพื้นผิวลดลงอย่างต่อเนื่องมากกว่าที่คาดไว้ในผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการป้องกันด้วยสารต้านจุลชีพของไมโครแบน ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมจุลชีพบนพื้นผิวที่ไม่ได้รับการป้องกันจะเพิ่มเป็นสองเท่าในทุกๆ20 นาทีเทคโนโลยีไมโครแบนไม่ได้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคและไม่ได้เข้ามาแทนที่การทำความสะอาดตามปกติ

9. การปกป้องด้วยเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของไมโครแบนมีฤทธิ์นานแค่ไหน?

การป้องกันของไมโครแบนผสานในผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตและจะไม่หลุด ลอก ร่อน การป้องกันของไมโครแบนออกแบบมาเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีไมโครแบนในบ้านของคุณสะอาดและสดชื่นขึ้นยาวนานกว่าเดิม

10. การใช้สารต้านจุลชีพก่อให้เกิดจุลชีพสายพันธุ์ที่ดื้อยาหรือไม่?

กว่า 30 ปีที่ใช้ไมโครแบนในเครื่องอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ทั่วโลกไม่พบว่าก่อให้เกิดจุลชีพสายพันธุ์ที่ดื้อยา