ค้นพบสิ่งทอ MICROBAN

ค้นพบวิธีการที่ Microban จัดหาบริการที่ครอบคลุมให้แก่พันธมิตรของเรา เพื่อช่วยปรับใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการแก้ปัญหาทางอุตสาหกรรมสิ่งทอ การพัฒนาทางเทคนิค การช่วยเหลือทางกฎข้อบังคับ ที่ปรึกษาด้านสิทธิบัตร การฝึกอบรม การสนับสนุนทางเทคนิค และการสนับสนุนทางการตลาด

สมาคม

เราปฏิบัติตามสมาคมการค้าชั้นนำและระเบียบของพันธมิตร

กรณีศึกษา

การรวมเข้าด้วยกันและรูปแบบร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่ ทำให้สนามการค้าปลีกมีการแข่งขันสูง ผลลัพธ์ก็คือ ผู้ค้าปลีกกดดันให้ผู้ผลิตหาความแตกต่างมาใช้ในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของตนเอง โซลูชันกำจัดกลิ่นช่วยให้หลายบริษัท รวมถึงบริษัทที่แสดงด้านล่างเหล่านี้ นำเสนอตำแหน่งการขายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในหลายกรณี พันธมิตรของเราเป็นรายแรกที่นำเอาเทคโนโลยีกำจัดกลิ่นในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ตนเกี่ยวข้องลงสู่ตลาดเป็นรายแรก

เอกสารราชการ

เข้าอ่านเอกสารราชการล่าสุด งานวิจัย อินโฟกราฟิก และอื่น ๆ มากมายครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอ ความปลอดภัยด้านเคมี และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์

คำถามที่พบบ่อย

เราอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน ที่มักมีชื่อย่อที่ซับซ้อนอยู่บ่อย ๆ ส่วนคำถามที่พบบ่อยของเราอาจช่วยคุณได้ หากคุณมาใหม่ในอุตสาหกรรมนี้