อ้างอิงคำพูดของ ดร. ไอวาน อองจากไมโครแบน ในวารสาร “Compounding World” ฉบับเดือนกรกฎาคม

ส.ค. 05, 2015

ดร. ไอวาน ออง รองประธานกรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนา จากไมโครแบนได้รับการอ้างอิงคำพูดในบทความจากวารสาร “Compounding World” ฉบับเดือนกรกฎาคม อ่านบทความฉบับเต็ม