ความเข้ากันได้ของต่างประเทศ

การสนับสนุนทางเทคนิคทั่วโลก

โซลูชันต้านจุลชีพ Microban® และการสนับสนุนทางเทคนิคในต่างประเทศ

วิศวกรของเราตระหนักดีว่า พันธมิตรจำนวนมากของเราอยู่ต่างประเทศ การจัดหาการติดต่อทั่วโลกให้แก่ลูกค้า เพื่อให้การสนับสนุนทางเทคนิคในหลาย ๆ ประเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรายังชำนาญเป็นพิเศษในการทำงานกับห่วงโซ่อุปทานทางการผลิต จนถึงระดับผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง เพื่อแนะนำโซลูชันต้านจุลชีพของเราตามขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสม