ZPTech®: ยาต้านจุลชีพแบบออกฤทธิ์ครอบคลุม

More

การแสวงหาความสะอาดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ชาวอเมริกัน โดยเฉลี่ยใช้จ่ายเงิน 42 ดอลล่าห์สหรัฐฯ ต่อเดือนสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดในครัวเรือน เพื่อกำจัดแบคทีเรียและเชื้อรา จากสภาพแวดล้อมของพวกเขาซึ่งมากกว่าที่พวกเขาจ่ายให้กับเคเบิ้ลทีวี โทรศัพท์มือถือ การดูแลส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่รักของพวกเขา เงินจำนวนมากมายนี้ถูกใช้เพื่อสารเคมีฆ่าเชื้อโรค นี่เป็นวิธีสำคัญในการรักษาบ้านและพื้นที่สาธารณะของเราให้สะอาด แต่มันไม่สามารถควบคุมจุลชีพได้อย่างต่อเนื่อง

 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมเทคโนโลยียาต้านจุลชีพอย่าง ZPTech® ของไมโครแบนเพื่อโซลูชั่นที่สะอาดขึ้น