ซิลเวอร์ชิลด์ (SilverShield®): เทคโนโลยีซิลเวอร์ของไมโครแบน

คุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลชีพของซิลเวอร์

ปัญหา: ความต้องการใช้เทคโนโลยีซิลเวอร์ของไมโครแบน

โลกนี้เต็มไปด้วยจุลชีพ รวมถึงแบคทีเรียทุกอย่างที่มนุษย์หรือสัตว์สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ห้องครัวเครื่องสุขภัณฑ์ ลูกบิดประตู พื้น หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ล้วนมีแบคทีเรีย อย่างเชื้ออีโคไล (Escherchia coli) และสตาฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) และเตียงต้องฆ่าเชื้อราวเตียงซ้ำทุก ๆ 120 นาทีเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีใครมีเวลาหรือบุคลากรพอสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวในโรงพยาบาล ศูนย์การค้า บ้าน ห้องน้ำหรือสถานที่ต่าง ๆ ทุกสองชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้นน้ำยาฆ่าเชื้อมีสารเคมีที่เป็นอันตราย อาทิ สารฟอกขาวและเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นอันตรายหากกลืนกินเข้าไป กัดผิวหนังและทำลาย หรือทำให้สีของพื้นผิวที่ทำความสะอาดผิดเพี้ยนไป เทคโนโลยีซิลเวอร์ของไมโครแบนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยใช้คุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลชีพของธาตุเงิน

การแก้ปัญหา: การค้นพบที่สำคัญของเทคโนโลยียับยั้งจุลชีพ

ธาตุเงินหรือซิลเวอร์ ถูกใช้เป็นสารยับยั้งเชื้อจุลชีพมาเป็นเวลานานแล้ว อย่างน้อยก็ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ฮิปโปเครติสได้อธิบายถึงคุณสมบัติต้านเชื้อจุลชีพของธาตุเงินเป็นครั้งแรกเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล แต่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเข้าใจการทำงานของธาตุเงินเมื่อปีคศ 1972 นี้เอง ธาตุเงินเพียงเล็กน้อยสามารถไปขัดขวางการเผาผลาญอาหารของแบคทีเรียโดยทำให้แบคทีเรียไม่สามารถเปลี่ยนสารอาหารให้กลายเป็นพลังงาน ซึ่งจะยับยั้งการแพร่ขยายพันธุ์การสร้างกลุ่มโคโลนีใหม่ และการอยู่รอดของแบคทีเรีย

เทคโนโลยีซิลเวอร์ของไมโครแบน ซิลเวอร์ชิลด์ ใช้คุณสมบัติต้านเชื้อจุลชีพของเงินผสานลงไปในโพลิเมอร์ ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าอย่างมาก เนื่องจากรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นเอกลักษณ์และกลไกการปลดปล่อยซิลเวอร์ไอออนที่มีประสิทธิภาพสูง ซิลเวอร์ชิลด์ เอฟพี ซีรียส์ (SilverShield FP Series) จะเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าธาตุเงินในสารต้านจุลชีพชนิดอื่น ๆ ถึง 8 เท่า โดยที่โพลิเมอร์ยังคงสมบูรณ์และทนทานอยู่

การทดสอบแสดงให้เห็นว่าซิลเวอร์ชิลด์ช่วยลดเชื้อซาลโมเนลลา เอนเทอริก้า (Salmonella enterica) เชื้อ อี.โคไล (E. coli) เชื้อสตาฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ที่ดื้อยาเมธิซิลิน (MRSA) และเชื้อเอ็นเทอโรคอกคัสที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน (VRE) ได้ถึง 99% ในเวลา 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่ต้องใช้เวลากว่า 24 ชั่วโมง โดยปกติแล้วการตรวจสอบประสิทธิผลของการยับยั้งเชื้อจุลชีพมักทำโดยการทดสอบกับวัตถุที่อุณหภูมิร่างกาย (37 องศาเซลเซียส) ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ในขณะที่ซิลเวอร์ชิลด์ลดจำนวนแบคทีเรียให้เหลือน้อยกว่าระดับปลอดภัยภายใน 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง (25°C) กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นนี้ใกล้เคียงกับการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง ที่วัตถุมีแนวโน้มจะอยู่ในอุณหภูมิห้องมากกว่าอุณหภูมิของร่างกาย

ซิลเวอร์ชิลด์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนน้ำยาฆ่าเชื้อ แต่เพื่อช่วยเสริมพลังในการต่อสู้กับแบคทีเรียซิลเวอร์ชิลด์อยู่บนพื้นผิว และพร้อมที่จะปลดปล่อยอนุภาคออกมาตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าหากใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพียงอย่างเดียวเชื้อแบคทีเรียจะกลับมาแพร่พันธุ์ได้ภายใน 120 นาที แต่โพลีเมอร์ที่มีซิลเวอร์ชิลด์จะป้องกันแบคทีเรียอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิผลของสารฆ่าเชื้อได้ยาวนานเกินกว่า 120 นาที

ซิลเวอร์ชิลด์ เทคโนโลยีซิลเวอร์ของไมโครแบน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยเคมีแบบมาตรฐานที่ใช้เป็นประจำในสถานพยาบาล บ้านและพื้นที่สาธารณะ และเนื่องจากการผสานซิลเวอร์ลงไปในเนื้อโพลิเมอร์ตั้งแต่ในกระบวนการผลิต ซิลเวอร์ชิลด์จึงยังคงประสิทธิภาพ แม้วัตถุจะมีรอยบิ่นหรือมีรอยขีดข่วน

ซิลเวอร์ชิลด์เป็นธาตุเฉื่อยจนกระทั่งมันสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นซึ่งเชื้อแบคทีเรียสามารถแพร่กระจายได้ ซิลเวอร์จะปลดปล่อยคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลชีพของธาตุเงินออกมาในปริมาณที่เพียงพอต่อการ ยับยั้งระบบการเผาผลาญอาหารของแบคทีเรียและระงับการแพร่พันธุ์ ความแม่นยำของซิลเวอร์ทำให้มันเป็นอาวุธทรงอานุภาพในการต่อสู้กับจุลชีพ

เทคโนโลยีซิลเวอร์ของไมโครแบนได้รับการรับรองจากหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (EPA) ว่าปลอดภัยที่จะนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร อนุภาคขนาดเล็กที่มีรูปทรงพิเศษถูกออกแบบมาเพื่อปลดปล่อยซิลเวอร์ไอออนเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธาตุเงินแบบอื่น ๆ ถึงแม้ว่าอนุภาคจะมีขนาดเล็กแต่ก็ยังมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะถือว่าเป็นนาโนเทคโนโลยีซึ่งช่วยลดความกังวลของผู้บริโภคบางรายได้

ความชาญฉลาด รูปทรงเรขาคณิตที่เป็นเอกลักษณ์และการได้รับการรับรองจาก EPA ของซิลเวอร์ชิลด์ หมายความว่ารัฐบาลได้ยอมรับซิลเวอร์ชิลด์ว่าปลอดภัย สำหรับการจะนำมาใช้ในวัตถุที่มนุษย์หรืออาหารสัมผัสได้ คุณสมบัติเหล่านี้เป็นข้อได้เปรียบทางการตลาดที่สำคัญสำหรับโพลิเมอร์ที่ผสานซิลเวอร์ชิลด์

ซิลเวอร์ชิลด์ (SilverShield®) นำไปใช้งานอย่างไร

ไมโครแบนทำงานร่วมกับผู้ผลิตโพลิเมอร์เป็นรายเฉพาะ เพื่อให้การผสานซิลเวอร์ชิลด์ในโพลิเมอร์เป็นไปอย่างเรียบง่ายและราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ทำให้กระบวนการผลิตที่ดำเนินอยู่ต้องหยุดชะงัก วิศวกรของเราพัฒนาและทดสอบสูตรซิลเวอร์ชิลด์สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ตามที่คู่ค้าต้องการ สูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะจะได้รับการทดสอบกับโพลิเมอร์ของผู้ผลิต ทั้งเรื่องประสิทธิผลด้านการยับยั้งจุลชีพ และเพื่อให้แน่ใจว่าซิลเวอร์ชิลด์จะไม่ลดความสวยงามหรือทอนประสิทธิภาพใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบซิลเวอร์ชิลด์ให้แก่ผู้ผลิตในรูปแบบ มาสเตอร์แบตช์ (masterbatches) และการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายผลิตในการใช้งานเทคโนโลยีซิลเวอร์ของไมโครแบน ทำให้การผสานซิลเวอร์ชิลด์ลงในโพลิเมอร์เป็นไปอย่างง่ายดาย การทดสอบอย่างต่อเนื่องทำให้เราแน่ใจได้ว่าซิลเวอร์ชิลด์ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และบริการด้านการตลาดของเราช่วยให้ผู้ผลิตใช้ชื่อ ไมโครแบน (Microban) เพื่อประโยชน์ทางการตลาด