SilverShield®: เทคโนโลยีซิลเวอร์ของไมโครแบน

คุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลชีพของซิลเวอร์

More

ปัญหา: ความต้องการใช้เทคโนโลยีซิลเวอร์ของไมโครแบน

โลกนี้เต็มไปด้วยจุลชีพรวมถึงแบคทีเรีย ทุกอย่างที่มนุษย์หรือสัตว์สัมผัสไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ห้องครัวเครื่องสุขภัณฑ์ ลูกบิดประตู พื้น หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ล้วนมีแบคทีเรีย อย่างเชื้ออีโคไล (Escherchia coli) และสตาฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ซึ่งอาจทำให้เจ็บป่วยขั้นรุนแรงได้หากไม่ทำความสะอาดพื้นผิวและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ

ยกตัวอย่างเตียงในโรงพยาบาล มีเกณฑ์กำหนดความปลอดภัย เกี่ยวกับปริมาณเชื้อจุลชีพบนพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยว่า กลุ่มของจุลชีพที่อาจก่อให้เกิดโรคจะมีได้ไม่เกิน 100 หน่วย CFU/100 ตารางเซนติเมตร (CFU=หน่วยที่ได้จากวิธีตรวจนับปริมาณของจุลชีพที่เจริญและแบ่งกลุ่มโคโลนี) และจำนวนจุลชีพทั้งหมดต้องไม่เกิน 250หน่วย CFU/100 ตารางเซนติเมตร  นักวิจัยของกองทัพสหรัฐพบว่าต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีฤทธิ์รุนแรง   ทำความสะอาดทุก ๆ สองชั่วโมง เพื่อให้ราวเตียง ICU มีปริมาณจุลชีพต่ำกว่าระดับที่จะก่อให้เกิดการติดเชื้อ รวมถึงควบคุมเชื้อโรคสองสายพันธุ์ที่ดื้อยาปฏิชีวนะอย่างเชื้อสตาฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลิน (MRSA) และเชื้อเอ็นเทอโรคอกคัสที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน (VRE)  นักวิจัยสรุปได้ว่าน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลสามารถลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียให้อยู่ในระดับปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว แต่แบคทีเรียจะกลับมาแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วเช่นกันจนมีปริมาณมากกว่า 250 หน่วย CFU/100 ตารางเซนติเมตร  และแต่ละเตียงต้องฆ่าเชื้อราวเตียงซ้ำทุกๆ 120 นาทีเพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีใครมีเวลาหรือบุคลากรพอสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวในโรงพยาบาล ศูนย์การค้า บ้าน ห้องน้ำหรือสถานที่ต่างๆ ทุกสองชั่วโมง  ยิ่งไปกว่านั้นน้ำยาฆ่าเชื้อมีสารเคมีที่เป็นอันตราย อาทิ สารฟอกขาวและเปอร์ออกไซด์  ซึ่งเป็นอันตรายหากกลืนกินเข้าไป  กัดผิวหนังและทำลายหรือทำให้สีของพื้นผิวที่ทำความสะอาดผิดเพี้ยนไป  เทคโนโลยีซิลเวอร์ของไมโครแบนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้โดยใช้คุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลชีพของธาตุเงิน

การแก้ปัญหา: การค้นพบที่สำคัญของเทคโนโลยียับยั้งจุลชีพ

ธาตุเงินหรือซิลเวอร์ ถูกใช้เป็นสารยับยั้งเชื้อจุลชีพมาเป็นเวลานานแล้ว  อย่างน้อยก็ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ฮิปโปเครติสได้อธิบายถึงคุณสมบัติต้านเชื้อจุลชีพของธาตุเงินเป็นครั้งแรกเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล แต่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเข้าใจการทำงานของธาตุเงินเมื่อปีคศ 1972 นี้เอง  ธาตุเงินเพียงเล็กน้อยสามารถไปขัดขวางการเผาผลาญอาหารของแบคทีเรียโดยทำให้แบคทีเรียไม่สามารถเปลี่ยนสารอาหารให้กลายเป็นพลังงาน  ซึ่งจะยับยั้งการแพร่ขยายพันธุ์การสร้างกลุ่มโคโลนีใหม่ และการอยู่รอดของแบคทีเรีย

เทคโนโลยีซิลเวอร์ของไมโครแบน ซิลเวอร์ชิลด์ใช้คุณสมบัติต้านเชื้อจุลชีพของเงินผสานลงไปในโพลิเมอร์ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าอย่างมาก เนื่องจากรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นเอกลักษณ์และกลไกการปลดปล่อยซิลเวอร์ไอออนที่มีประสิทธิภาพสูง ซิลเวอร์ชิลด์ เอฟพี ซีรียส์ (SilverShield FP Series) จะเกิดปฏิกิริยาเร็วกว่าธาตุเงินในสารต้านจุลชีพชนิดอื่น ๆ ถึง 8 เท่า  โดยที่โพลิเมอร์ยังคงสมบูรณ์และทนทานอยู่

การทดสอบแสดงให้เห็นว่าซิลเวอร์ชิลด์ช่วยลดเชื้อซาลโมเนลลา เอนเทอริก้า (Salmonella enterica) เชื้อ อี.โคไล (E. coli) เชื้อสตาฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลิน (MRSA) และเชื้อเอ็นเทอโรคอกคัสที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน (VRE) ได้ถึง 99%  ในเวลา 2 ชั่วโมง  ที่อุณหภูมิห้องเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่ต้องใช้เวลากว่า 24 ชั่วโมง  โดยปกติแล้วการตรวจสอบประสิทธิผลของการยับยั้งเชื้อจุลชีพมักทำโดยการทดสอบกับวัตถุที่อุณหภูมิร่างกาย (37 องศาเซลเซียส) ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงในขณะที่ซิลเวอร์ชิลด์ลดจำนวนแบคทีเรียให้เหลือน้อยกว่าระดับปลอดภัยภายใน 2 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง (25 ° C) กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นนี้ใกล้เคียงกับการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงที่วัตถุมีแนวโน้มจะอยู่ในอุณหภูมิห้องมากกว่าอุณหภูมิของร่างกาย

 ซิลเวอร์ชิลด์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนน้ำยาฆ่าเชื้อ  แต่เพื่อช่วยเสริมพลังในการต่อสู้กับแบคทีเรียซิลเวอร์ชิลด์อยู่บนพื้นผิว และพร้อมที่จะปลดปล่อยอนุภาคออกมาตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าหากใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพียงอย่างเดียวเชื้อแบคทีเรียจะกลับมาแพร่พันธุ์ได้ภายใน 120 นาทีแต่โพลีเมอร์ที่มีซิลเวอร์ชิลด์จะป้องกันแบคทีเรียอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิผลของสารฆ่าเชื้อได้ยาวนานเกินกว่า120 นาที

ซิลเวอร์ชิลด์เทคโนโลยีซิลเวอร์ของไมโครแบน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยเคมีแบบมาตรฐานที่ใช้เป็นประจำในสถานพยาบาล บ้านและพื้นที่สาธารณะ และเนื่องจากการผสานซิลเวอร์ลงไปในเนื้อโพลิเมอร์ตั้งแต่ในกระบวนการผลิตซิลเวอร์ชิลด์จึงยังคงประสิทธิภาพแม้วัตถุจะมีรอยบิ่นหรือมีรอยขีดข่วน

ซิลเวอร์ชิลด์เป็นธาตุเฉื่อยจนกระทั่งมันสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นซึ่งเชื้อแบคทีเรียสามารถแพร่กระจายได้ซิลเวอร์จะปลดปล่อยคุณสมบัติยับยั้งเชื้อจุลชีพของธาตุเงินออกมาในปริมาณที่เพียงพอต่อการ ยับยั้งระบบการเผาผลาญอาหารของแบคทีเรียและระงับการแพร่พันธุ์ ความแม่นยำของซิลเวอร์ทำให้มันเป็นอาวุธทรงอานุภาพในการต่อสู้กับจุลชีพ

เทคโนโลยีซิลเวอร์ของไมโครแบนได้รับการรับรองจากหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (EPA) ว่าปลอดภัยที่จะนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงวัสดุที่ใช้สัมผัสอาหาร อนุภาคขนาดเล็กที่มีรูปทรงพิเศษถูกออกแบบมาเพื่อปลดปล่อยซิลเวอร์ไอออนเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธาตุเงินแบบอื่นๆถึงแม้ว่าอนุภาคจะมีขนาดเล็กแต่ก็ยังมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะถือว่าเป็นนาโนเทคโนโลยีซึ่งช่วยลดความกังวลของผู้บริโภคบางรายได้

ความชาญฉลาด รูปทรงเรขาคณิตที่เป็นเอกลักษณ์และการได้รับการรับรองจาก EPAของซิลเวอร์ชิลด์ หมายความว่ารัฐบาลได้ยอมรับซิลเวอร์ชิลด์ว่าปลอดภัย สำหรับการจะนำมาใช้ในวัตถุที่มนุษย์หรืออาหารสัมผัสได้คุณสมบัติเหล่านี้เป็นข้อได้เปรียบทางการตลาดที่สำคัญสำหรับโพลิเมอร์ที่ผสานซิลเวอร์ชิลด์

ซิลเวอร์ชิลด์(SilverShield®)นำไปใช้งานอย่างไร

ไมโครแบนทำงานร่วมกับผู้ผลิตโพลิเมอร์เป็นรายเฉพาะ เพื่อให้การผสานซิลเวอร์ชิลด์ในโพลิเมอร์เป็นไปอย่างเรียบง่ายและราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่ทำให้กระบวนการผลิตที่ดำเนินอยู่ต้องหยุดชะงักวิศวกรของเราพัฒนาและทดสอบสูตรซิลเวอร์ชิลด์สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ตามที่คู่ค้าต้องการ สูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะจะได้รับการทดสอบกับโพลิเมอร์ของผู้ผลิตทั้งเรื่องประสิทธิผลด้านการยับยั้งจุลชีพและเพื่อให้แน่ใจว่าซิลเวอร์ชิลด์จะไม่ลดความสวยงามหรือทอนประสิทธิภาพใดๆของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบซิลเวอร์ชิลด์ให้แก่ผู้ผลิตในรูปแบบ มาสเตอร์แบตช์ (masterbatches) และการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายผลิตในการใช้งานเทคโนโลยีซิลเวอร์ของไมโครแบนทำให้การผสานซิลเวอร์ชิลด์ลงในโพลิเมอร์เป็นไปอย่างง่ายดาย การทดสอบอย่างต่อเนื่องทำให้เราแน่ใจได้ว่าซิลเวอร์ชิลด์ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและบริการด้านการตลาดของเราช่วยให้ผู้ผลิตใช้ชื่อ ไมโครแบน (Microban) เพื่อประโยชน์ทางการตลาด