เซนทรี (Scentry®) สำหรับโพลีเมอร์

ปัญหา

พลาสติกรีไซเคิลมีแนวโน้มที่จะมีกลิ่นอันเนื่องจากการใช้งานก่อนการรีไซเคิล เพราะสารอินทรีย์จะค่อย ๆ ปล่อยกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมา กลิ่นเหล่านี้จะมีมากขึ้นระหว่างการผลิตและติดมาถึงผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ไมโครแบนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมกลิ่นที่ไม่ใช่สารต้านจุลชีพเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ เซนทรี (Scentry®) สารเติมแต่งโพลีเมอร์มาในรูปแบบเม็ดเข้มข้น เมื่อเข้าไปผสมในขั้นตอนรีไซเคิลโพลีเมอร์จะช่วยปรับลดกลิ่นจากวัสดุ ก่อนที่จะผลิตเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเชิงพาณิชย์ สภาพในระหว่างการผลิตจะดีขึ้น เทคโนโลยีเซนทรีปลอดสารพิษและปลอดภัยสำหรับมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม

การแก้ไขปัญหา

เทคโนโลยีเซนทรี (Scentry®) ใช้อนุภาคสารออกฤทธิ์ที่ประกอบไปด้วยรูพรุนนับพันล้านขนาดจุลภาค  และขนาดนาโนในการดูดซับและดักจับโมเลกุลกลิ่นได้อย่างถาวร สารออกฤทธิ์จะดักจับกลิ่นตามขนาดของรูพรุนที่กระจายตัวบนวัสดุนั้น เซนทรี แอคทีฟ (Scentry® actives) จึงมีขนาดรูพรุนที่หลากหลายทำให้ดักจับกลิ่นต่าง ๆ ได้ในวงกว้างดังรูปด้านล่าง ประโยชน์อีกข้อหนึ่งของเทคโนโลยีเซนทรีคือสามารถลดกลิ่นที่เกิดจากการหลอมละลายในระหว่างการผลิตเพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ไมโครแบนสามารถออกแบบเซนทรีสำหรับสารเติมแต่งโพลิเมอร์ตามความต้องการเฉพาะ โดยให้ทำงานควบทั้ง การดักจับกลิ่นและต้านจุลชีพเพื่อช่วยต่อสู้กับแบคทีเรียที่ทำให้เกิดคราบ กลิ่นไม่พึงประสงค์และผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ

วิธีการนำ Scentry® ไปใช้งาน

เทคโนโลยีเซนทรี (Scentry®) สำหรับโพลีเมอร์ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ถังขยะ วัสดุปูพื้น อุปกรณ์ตั้งแคมป์ ที่เก็บของกลางแจ้ง เฟอร์นิเจอร์ตั้งแคมป์ รองเท้าและกล่องใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนทรีสำหรับโพลีเมอร์สามารถปรับแต่งเพื่อป้องกันกลิ่นเฉพาะในแบบต่าง ๆ ได้ และยังมีให้เลือกทั้งแบบสีอ่อนและสีเข้ม (สีดำ) อัตราการเพิ่มปริมาณเซนทรีจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกลิ่นที่เป็นปัญหาและระดับการควบคุมที่ต้องการ แต่โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 0.5% ถึง 3%