ไมโครแบน Microban®

การปกป้องที่ผสานอย่างถาวร

ไมโครแบนมีวิธีการป้องกันเชื้อราหลากหลายแบบที่ผสานในผลิตภัณฑ์ เช่น วัสดุที่ใช้อุดรอยรั่วและยาแนวรอยต่อ สี สารเคลือบ และซีเมนต์ เทคโนโลยีป้องกันเชื้อรามุ่งเป้าเฉพาะเหล่านี้จะผสานในตัวผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตและกลายเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทั้งภายในเนื้อวัสดุและพื้นผิว เมื่อเชื้อราและเชื้อราน้ำค้างสัมผัสกับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ ไมโครการ์ดซึ่งป้องกันและต้านเชื้อรา จะแทรกซึมผ่านผนังเซลล์ของจุลชีพและขัดขวางการทำงานที่สำคัญของเซลล์ ทำให้จุลชีพทำงาน เติบโตหรือแพร่พันธุ์ไม่ได้

เชื้อราคืออะไร

หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ชี้ให้เห็นว่าเชื้อรา (fungi) มีอยู่ในโลกมานานกว่า 550 ล้านปี และผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดการณ์ว่าในปัจจุบันนี้มีเชื้อรากว่า 1.5 ล้านสายพันธุ์ เชื้อราทั่วไป ได้แก่ เห็ด เห็ดพัฟบอล (puffballs) เห็ดทรัฟเฟิล ยีสต์ และ ราน้ำค้าง เชื้อรามักเรียกว่ากันโดยทั่ว ๆ ไปว่ารา ซึ่งเริ่มต้นวงจรชีวิตจากสปอร์ที่มีขนาดเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ สปอร์เหล่านี้จะงอกเมื่อสัมผัสกับผิวของสารอินทรีย์ไม่มีชีวิตที่มีความชื้น เชื้อราจะเจาะเข้าไปในสารอินทรีย์ ปล่อยน้ำย่อยหรือเอนไซม์ออกมาย่อยน้ำตาลและแป้งจากแหล่งอาหาร แล้วจึงดูดซึมน้ำ น้ำตาล แป้งที่ย่อยแล้วเข้าไปสู่เซลล์ 

สปอร์ของเชื้อรามีอยู่ทุกหนทุกแห่งในสภาพแวดล้อม ภายในอาคารและกลางแจ้ง ผลิตภัณฑ์ ในบ้านของเราหลายชนิดเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของรา การป้องกันที่ดีที่สุดคือการปกป้อง: ควบคุมความชื้นในบ้านของคุณรวมถึงระดับความร้อนชื้นสูงและมองหาผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อราที่ต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อรา  

ห้องปฏิบัติการทดสอบเชื้อราของไมโครแบน

ห้องปฏิบัติการทดสอบเชื้อราของไมโครแบนดำเนินการทดสอบที่หลากหลายตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการต้านเชื้อรา วัสดุตัวอย่างจะได้ถูกทดสอบโดยใช้การเพิ่มเชื้อลงไปในแหล่งอาหารหรือในตู้เพาะเชื้อราซึ่งจำลองสภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน สมาคมเคมีภัณฑ์และเคมีสีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา วิธีทดสอบที่ 30 บทที่ 3 การประเมินการต้านเชื้อรา ราน้ำค้าง และความต้านทานการสึกหรอของสิ่งทอ (The AATCC Test Method 30, Part III.)

การป้องกันเชื้อราของไมโครแบน พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ออกแบบเพื่อป้องกันเชื้อราของไมโครแบนได้รับการทดสอบอย่างเข้มข้นในห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารเคมีของเรา นอกจากนี้จากการทดสอบมากกว่า 20,000 ครั้งในห้องปฏิบัติการอิสระ 27 แห่งทั่วโลกได้พิสูจน์ว่าเทคโนโลยีไมโครแบนมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างด้านล่างภาพขวาแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ไมโครแบนในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดคราบสกปรก กลิ่นไม่พึงประสงค์และผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ

Image
Image