ศูนย์นวัตกรรม

ห้องปฏิบัติการทดสอบสารต้านจุลชีพ

ห้องปฏิบัติการทดสอบสารต้านจุลชีพของไมโครแบน

ไมโครแบนใช้เทคโนโลยีต้านจุลชีพที่ทันสมัยและวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบมาสเตอร์แบทช์ ป้องกันและต้านจุลชีพให้ผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าแต่ละราย  เราทำงานร่วมกับคุณตลอดกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าจะปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงทีเพื่อเพิ่มความเร็วในการนำผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดและที่สำคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์สดใหม่ขึ้น สะอาดขึ้นและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิม

ไมโครแบนกระตุ้นนวัตกรรมด้านการต้านจุลชีพผ่านห้องปฏิบัติการวิศวกรรมและการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ทดสอบสารต้านจุลชีพรูปแบบต่างๆของเราหลังการทดสอบสิ้นสุด การผลิตเทคโนโลยีมาสเตอร์แบทช์ต้านจุลชีพจะเริ่มขึ้น ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมของเราใช้เครื่องมือพัฒนาในพื้นที่เพื่อผลิตมาสเตอร์แบทช์และแผ่นพลาสติกต้านจุลชีพ ในขณะที่ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ของเราจะสกัดและวิเคราะห์สารเติมแต่งจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิสูง เพื่อกำหนดปริมาณส่วนผสมสารต้านจุลชีพที่เหมาะสมการทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของเราจะระบุประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพและเชื้อราของผลิตภัณฑ์หลังทดสอบเพื่อหาส่วนผสมที่เหมาะสมของสารต้านจุลชีพวิศวกรสิ่งทอที่มีประสบการณ์ของเราจะสร้างสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

การทดสอบเชิงวิเคราะห์

ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ของเราเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการทดสอบยาต้านจุลชีพชั้นนำของอุตสาหกรรม เราใช้อุปกรณ์วิเคราะห์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยนักเคมีโพลิเมอร์ นักเคมีเซรามิกและนักเคมีคิดค้นสูตรระหว่างการพัฒนาและดำเนินการ นักเคมีของเราควบคุมการทดสอบอย่างละเอียดและเปรียบเทียบระดับสารเติมแต่ง เพื่อรับประกันการผสานสารต้านจุลชีพที่ดีเยี่ยม

การทดสอบสารต้านจุลชีพ

ไมโครแบนอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นบริษัทในเครือของ Barr Brands International (BBI) ให้บริการทดสอบด้านจุลชีววิทยาที่เป็นอิสระและเป็นความลับในห้องปฏิบัติการทดสอบยาต้านจุลชีพของเรา

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของเราดำเนินการทดสอบกว่า 20,000 ครั้งต่อปี โดยใช้วิธีทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาสำหรับสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต้านจุลชีพที่หลากหลาย การตรวจสอบหลายแง่มุมในห้องปฏิบัติการทดสอบเชื้อราช่วยให้นักจุลชีววิทยาของเราออกแบบการต้านจุลชีพเพื่อผลิตภัณฑ์ที่สะอาดขึ้น สดชื่นขึ้นทนคราบสกปรกและกลิ่นได้ดี

ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรม

ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมวัสดุของเรามีประสบการณ์มากมายในการใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบพลาสติก เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต้านจุลชีพแบบอินทรีย์และแบบอนินทรีย์ในระบบของเทอร์โมพลาสติกและเทอร์โมเซ็ทวิศวกรของเรามีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตที่หลากหลาย ทั้งการฉีดเข้าแม่พิมพ์ การฉีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์  แม่พิมพ์หมุนฟิล์ม และการอัดขึ้นรูปซึ่งช่วยให้วิศวกรของเราสามารถพัฒนาการต้านจุลชีพที่มั่นใจได้ว่าเข้ากับวัสดุของคุณ สอดคล้องกับกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ที่มีอยู่ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ไมโครแบนมีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและถี่ถ้วนสำหรับพันธมิตรทีมพัฒนาที่มีความรู้ของเราประจำอยู่ทุกตลอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยคุณกำหนดการวางแผน ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันและต้านจุลชีพที่เหมาะสมเรามีวิธีการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อราและราน้ำค้างไม่ว่าวัสดุผลิตภัณฑ์ของคุณจะเป็นวัสดุใด

การพัฒนาด้านเทคนิค

ห้องปฏิบัติการทดสอบสารต้านจุลชีพที่ทันสมัยของเราสามารถให้บริการด้านเทคนิคและการทดสอบจุลชีววิทยาแก่คู่ค้าของเราได้อย่างเต็มรูปแบบ ไมโครแบนมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและความล้ำหน้าทางเทคนิค เราทำการทดสอบมากกว่า 40,000 รายการต่อปี โดยใช้การทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาสำหรับสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพที่หลากหลาย

การประกันคุณภาพและการทดสอบ

แบรนด์ไมโครแบนรับประกันการป้องกันและต้านจุลชีพที่ทนทานมีประสิทธิภาพสำหรับคู่ค้าทุกราย เรามีโปรแกรมการประกันคุณภาพที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเราและคู่ค้าจะทำตามเป้าหมายทั้งหมดในการป้องกันจุลชีพการทำให้เกินความคาดหวังเป็นคุณค่าของไมโครแบนที่ปลูกฝังไว้อย่างเหนียวแน่น ภารกิจของทีมเราคือการจัดหาวิธีการต้านจุลชีพที่ดีที่สุดให้คู่ค้าทุกรายผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการทดสอบสารต้านจุลชีพของเรา

ความยั่งยืน

คู่ค้าของเรามาที่ไมโครแบนเพื่อหาสารต้านจุลชีพที่เชื่อถือได้และทนทานสำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขานวัตกรรมทางเทคโนโลยีของเราสามารถนำมาใช้ร่วมกับกระบวนการผลิตที่มีอยู่เดิมวิธีการต้านจุลชีพเดียวกันนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนที่สุดในตลาด