การใช้งานด้านการดูแลสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพเพิ่มความสะอาดในการดูแลสุขภาพ

ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวมีการติดเชื้อจากสถานรักษาพยาบาลทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 100,000 รายต่อปี ซึ่งมีจำนวนมากกว่ายอดรวมของผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม อุบัติเหตุจากรถยนต์และโรคเอดส์ การผสานเทคโนโลยีต้านจุลินทรีย์ของไมโครแบนเข้าไปในผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์สามารถฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น เชื้อสแตฟฟิโลคอกคัสออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลิน (MRSA) เชื้ออีโคไล (Ecoli) เชื้อเอนเทอโรแบคเตอร์แอโรจิเนส (enterobacteraerogenes) เชื้อซูโดโมแนสแอรูจิโนซ่า (pseudomonas aeruginosa) เชื้อเอ็นเทอโรคอกคัสที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน (VRE) เชื้อสแตฟิโลค็อกคัสออเรียส (Staphylococcus aureus) และเชื้อโรคอีกหลายชนิด ผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพสำหรับการดูแลสุขภาพเช่นสายสวน, ชุดทำแผล, หน้ากากอนามัยจะได้ประโยชน์จากการผสานเทคโนโลยีในตัวซึ่งจะฆ่าแบคทีเรียแกรมลบและแบคทีเรียแกรมบวกได้ 99.9% ผลิตภัณฑ์ยับยั้งจุลชีพเหล่านี้คงฤทธิ์ต้านเชื้อโรคได้หลังจากการปนเปื้อนซ้ำ ๆ

เทคโนโลยีต้านจุลชีพไมโครแบนออกแบบเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและผสานในผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ในกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านการดูแลสุขภาพที่สะอาดขึ้น ผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพสำหรับการดูแลสุขภาพ เช่น หน้ากากอนามัย ชุดทำแผล และสายสวนเป็นส่วนหนึ่งของอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีผสานในผลิตภัณฑ์ของเราที่ออกแบบมาเพื่อฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากเทคโนโลยีไมโครแบนไม่หลุดลอกล่อน จึงช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ได้ตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 

ให้ไมโครแบนปฏิวัติมูลค่าสายผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพของบริษัทคุณ เราจะช่วยคุณจัดหาผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพให้คู่ค้าของคุณ ตั้งแต่ผ้าปูที่นอนและผ้าม่านไปจนถึงเครื่องมือทางการแพทย์ 

ข้อมูลนี้มาจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการมาตรฐาน และให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) จะควบคุม  ทุก ๆ คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดการสุขาภิบาลหรือการปลอดเชื้อของอุปกรณ์ทางการแพทย์สารต้านจุลชีพหลายชนิดของไมโครแบนสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่อได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา

สายสวน

เทคโนโลยีที่ทนทานของไมโครแบนมอบการป้องกันและต้านจุลชีพสำหรับสายสวนที่มีประสิทธิภาพแตกต่างจากเทคโนโลยีเคลือบธาตุเงินแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

ถาดพิมพ์ฟัน

ถาดพิมพ์ฟันอาจทำจากวัสดุโพลีเมอร์ ดังนั้นการป้องกันและต้านจุลินทรีย์สามารถผสานในผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตได้

ที่จัดเก็บอุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพ

เทคโนโลยีไมโครแบนที่ทำจากธาตุเงินและสังกะสี สามารถใช้กับวัสดุที่มีสารตั้งต้นเป็นโพลีเมอร์ได้ มอบการป้องกันและต้านจุลชีพให้ผลิตภัณฑ์จัดเก็บรักษาอุปกรณ์เพื่อสุขภาพและหน่วยเคลื่อนที่ในโรงพยาบาล

สถานีงานเคลื่อนที่และรถเข็น

เครื่องมือที่มีรถเข็นและสถานีงาน (workstations) สามารถนำไปใช้ทั่วโรงพยาบาลเพื่อขนส่งยาอุปกรณ์ผ้าปูเครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ และเพื่อป้อนข้อมูลที่สำคัญ

อุปกรณ์สำนักงาน

ทุกวันนี้ชาวอเมริกันใช้เวลาอยู่ที่โต๊ะทำงานมากขึ้นเรื่อย ๆ และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่สกปรกสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเติบโตและแพร่กระจายของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย