การใช้ประโยชน์จากการป้องกันจุลชีพในระดับโมเลกุล

ผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพ และเทคโนโลยีของไมโครแบน

ช่วงแรกเริ่มไมโครแบนออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้กลุ่มสินค้าดูแลสุขภาพ ต่อมาไมโครแบนได้พัฒนาเพื่อบริการลูกค้าด้วยสารยับยั้งการเติบโตของจุลชีพเพื่อใช้ในสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค การพาณิชย์ สิ่งทอและวัสดุก่อสร้าง ไมโครแบนมีพันธมิตรมากกว่า 250 แห่งทั่วโลก การป้องกันการเติบโตของจุลชีพทำให้ผลิตภัณฑ์สะอาดสดใสมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าบริษัทจะต้องการอุปกรณ์ในห้องครัวที่สะอาดสดใสยาวนานขึ้นหรือกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สะอาดขึ้น ไมโครแบนมีโซลูชั่นที่ออกแบบเฉพาะตามความต้องการเพื่อตอบสนองสภาพแวดล้อมและลักษณะการใช้งานของลูกค้า

ความเป็นไปได้สำหรับเทคโนโลยีต้านจุลชีพของไมโครแบนนั้นไม่มีที่สิ้นสุด โซลูชั่นไมโครแบนทั้งหมดปกป้องผลิตภัณฑ์ด้วยสารต้านจุลชีพเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นอย่างน่าทึ่ง เทคโนโลยีต้านจุลชีพของไมโครแบนสามารถออกแบบเพื่อปกป้องพื้นผิวได้เกือบทุกผลิตภัณฑ์ ทีมนักเคมีและวิศวกรที่มีประสบการณ์คิดค้นสูตร วิเคราะห์ และทดสอบสารประกอบทั้งหมดก่อนที่มาสเตอร์แบตช์ของเทคโนโลยีต้านจุลชีพที่ดีที่สุดจะได้รับการปล่อยผ่าน

หลังจากผลการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สารต้านจุลชีพของไมโครแบนจะถูกนำไปผสมในขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตสินค้าได้เร็วทันแผนการตลาด การผลิตไม่หยุดชะงัก และป้องกันจุลชีพได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าอุตสาหกรรมของคุณจะเป็นอุตสาหกรรมใด คุณสามารถเพิ่มศักยภาพ สร้างมาตรฐานใหม่ให้ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีต้านจุลชีพของไมโครแบน   

สินค้าอุปโภคบริโภค

บ้านคือสถานที่ที่คุณใช้เวลาสำหรับการพักผ่อน อยู่กับครอบครัวและเพื่อนฝูง ไม่ใช่สถานที่ที่คุณต้องมากังวลเรื่องจุลชีพที่ก่อให้เกิดคราบสกปรกและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อย่าง แบคทีเรีย และเชื้อรา 

ผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า

อุตสาหกรรมการค้าและธุรกิจจัดเลี้ยงเป็นแหล่งแพร่กระจายของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดคราบและกลิ่นไม่พึงประสงค์ จากห้องโดยสารเครื่องบินไปจนถึงเก้าอี้สูงสำหรับเด็ก จนถึงวัสดุแปรรูปอาหาร ไมโครแบนออกแบบสารยับยั้งจุลชีพและต้านเชื้อโรคเพื่อปกป้องสินค้า ยกตัวอย่างเช่น กระบะสำหรับขนส่งอาหารในธุรกิจจัดเลี้ยง รีโมทคอนโทรลของทีวีและอุปกรณ์ทำความสะอาด

วัสดุก่อสร้าง

การป้องกันคือการกำจัดเชื้อราที่ดีที่สุด อาคารที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปูพื้นต้านจุลชีพ ใช้สีที่มีส่วนผสมของสารต้านจุลชีพ และอุปกรณ์ห้องน้ำที่ป้องกันการเกิดคราบสกปรกสามารถป้องกันการเติบโตของเชื้อราได้ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ป้องกันและต่อต้านเชื้อราเป็นเรื่องสำคัญ เพราะวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างมักประกอบไปด้วยแป้ง กาวอินทรีย์ เซลลูโลสและน้ำตาล ซึ่งเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศสำหรับเชื้อราชนิดต่าง ๆ 

การดูแลสุขภาพ

เฉพาะสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว มีการติดเชื้อจากสถานรักษาพยาบาลทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 100,000 รายต่อปี ซึ่งมีจำนวนมากกว่ายอดรวมของผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม อุบัติเหตุจากรถยนต์ และโรคเอดส์ การผสานเทคโนโลยีต่อต้านจุลชีพของไมโครแบนเข้าไปในผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ สามารถฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น เชื้อสแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลิน (MRSA), เชื้ออีโคไล (Ecoli), เชื้อเอนเทอโรแบคเตอร์ แอโรจิเนส (enterobacter aerogenes), เชื้อซูโดโมแนส แอรูจิโนซ่า (pseudomonas aeruginosa), เชื้อเอ็นเทอโรคอกคัสที่ดื้อยาแวนโคมัยซิน (VRE), เชื้อสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) และอื่น ๆ หลายชนิด