ทำไมต้องใช้สีจระเข้คัลเลอร์ซีเมนต์

infographic_thai.jpg#asset:5064

ปัญหาและวิธีแก้ไข

เรามาลองเรียนรู้จากกรณีศึกษาเหล่านี้ที่แสดงวิธีจัดการกับการเจริญเติบโตของราและตะไคร่น้ำบนพื้นผิวของคัลเลอร์ซีเมนต์

การลอกและแตกของคัลเลอร์ซีเมนต์

การเจริญเติบโตของราและตะไคร่น้ำบนฝาผนัง

การเจริญเติบโตของราในรอยแยกและตะเข็บ

การเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำบนผนังด้านนอก