ท่อและท่อระบายน้ำที่สะอาดขึ้นและทนทานขึ้น

นับตั้งแต่ปี 1995 บริษัท Five Star Products, Inc. เป็นผู้ผลิตรายหลักระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้างและอุตสาหกรรมทางทะเล บริษัท Five Star Products, Inc. เป็นบริษัทที่ดำเนินงานในครอบครัวตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในชื่อบริษัท Nash Babcock Engineering Company ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมบริษัท ได้รับสิทธิบัตรมากกว่า 100 ฉบับทั่วโลกและในปี 1966 เริ่มการดำเนินงานในชื่อบริษัท U.S. Grout Corporation ผลิตปูนเกร้าท์ให้กำลังอัดสูงไม่หดตัวและไม่มีโลหะ ในปี 1985 หลังจาก 30 ปีของการเติบโตและการขยายฐานพันธมิตรระหว่างประเทศ บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น Five Star Products, Inc. และเริ่มผลิตปูนเกร้าท์ให้กำลังอัดสูง ผลิตภัณฑ์กันซึม ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพคอนกรีตภายใต้ตราสินค้า Five Star®   

 ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์และอีพ็อกซี่สมรรถนะสูงของ Five Star Productsใช้ในตลาดอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่พาณิชย์นิวเคลียร์และอุตสาหกรรมทางทะเลซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมและการทำงานที่ท้าทายที่สุดในโลก สายผลิตภัณฑ์ Five Star® ประกอบด้วยปูนเกร้าท์ฐานเครื่องจักรสมรรถนะสูง ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมและฟื้นฟูคอนกรีตตัวเคลือบทนสารเคมี กันซึม และผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมตอม่อและเสาเข็ม Five Star Products มีโรงงานผลิต 7 แห่งซึ่งทั้งหมดยึดมั่นในระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดตามมาตรฐาน ISO 9001-2008 Five Star Products ร่วมมือกับไมโครแบน เพื่อเพิ่มความสะอาดให้กับผลิตภัณฑ์ของตนทำให้คุณวางใจได้มากขึ้น