Microban คืออะไร? เรื่องราวเกี่ยวกับโซลูชั่นต้านจุลชีพของเรา

คำถามที่เรามักได้ยินคือ “จริง ๆ แล้วMicroban คืออะไร?" คำตอบสำหรับคำถามนี้จะลงรายละเอียดลึกทีเดียว เราจะคุยกันถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในโซลูชั่นต้านจุลชีพของ Microban โซลูชั่นนี้ถูกออกแบบอย่างไร และการป้องกันทางจุลชีพส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีนี้ อย่างไร การจัดการกับการเจริญเติบโตของจุลชีพที่ไม่พึงประสงค์

พูดง่าย ๆ คือ จุลชีพมีอยู่ทั่วไปและสามารถเติบโตได้ในทุกระบบนิเวศ มีจุลชีพบางชนิดที่ผลิตเชื้อรา (mold และ mildew) และสปอร์รา ซึ่งจุลชีพเหล่านี้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและค่อย ๆ ทำลายพื้นผิวของสิ่งที่มันอาศัยอยู่ การแพร่พันธุ์ของจุลินทรีย์ในบ้าน, อาคารพาณิชย์, พื้นที่เตรียมอาหาร, เสื้อผ้าและสิ่งทอต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ

ที่ Microban เราใช้ศักยภาพด้านเคมีและจุลชีววิทยาออย่างเต็มที่ในการพัฒนาโซลูชั่นต้านจุลชีพเพื่อลดกลิ่น คราบเปื้อน และการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากจุลชีพ

ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรม และการทำงานด้านเคมีโพลิเมอร์ที่ดีที่สุด Microban ได้ออกแบบโซลูชั่นต้านจุลชีพ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าแต่ละราย เจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ของเราเป็นผู้กำหนด ส่วนผสมทางเคมีของโซลูชั่นต้านจุลชีพ แต่ละชนิดตามจุดประสงค์ของผลิตภัณฑ์ การใช้งาน และสภาพแวดล้อมที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

เช่น วัสดุสิ่งทออย่างชุดออกกำลังกาย ซึ่งต้องมีสารต้านคราบเปื้อนในระดับความเข้มข้นที่สูง ในขณะที่วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างเช่น HVAC และผลิตภัณฑ์กรองอากาศ ต้องมีสารยับยั้งการเกิดกลิ่นในปริมาณที่สูง กระบวนการทางโพลีเมอร์ที่เราใช้ในการออกแบบโซลูชั่นต้านจุลชีพ มีดังนี้

เคมีอินทรีย์:

เป็นสาขาย่อยในสาขาวิชาเคมีที่หลากหลาย ซึ่งว่าด้วยสารประกอบคาร์บอนและไฮโดรคาร์บอนที่พบในวัสดุอินทรีย์หรือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น เคมีอินทรีย์มีประโยชน์ในการผลิตพลาสติก ติกและสีทา และ Microban นำความรู้ในสาขานี้มาเพิ่มประสิทธิภาพในป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ภาชนะเก็บอาหารและสีทาบ้าน

เคมีอนิทรีย์:

เนื่องจากเคมีอินทรีย์เป็นสาขาที่ว่าด้วยสารประกอบที่มีอนุภาคคาร์บอน เคมีอนิทรีย์จึงเป็นการศึกษา เกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีอื่น ๆ ทั้งหมดที่รวมกันเป็นสารประกอบที่ไม่มีคาร์บอน เนื่องจากเคมีอนิทรีย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกอุตสาหกรรมเคมี เคมีอนิทรีย์จึงถูกนำมาใช้ในการผลิตสารเคลือบผิว ที่ Microban นักเคมีของเราใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านวัสดุอนิทรีย์ ในการคิดค้นสารเคลือบผิวชนิดผงและของเหลวสำหรับเฟอร์นิเจอร์ ท็อปครัว และพื้นไม้เนื้อแข็ง

เคมีโลหอินทรีย์:

เป็นสาขาย่อยที่สามของสาขาวิชาเคมี ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารประกอบที่มีพันธะระหว่างธาตุคาร์บอนและธาตุโลหะ เคมีโลหอินทรีย์ยังเป็นการรวมทั้งสาขาเคมีอินทรีย์และเคมีอนิทรีย์เข้าด้วยกัน ซึ่งรูปแบบของเคมีในลักษณะนี้จะค่อนข้างซับซ้อน และมักใช้ในการเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธุ์ (homogeneous catalysis) n-Butyllithium1 - ภาพตัวอย่างสารประสอบโลหอินทรีย์

What Is Mb

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพ

วิศวกรของเรานำความรู้เหล่านี้มาผลิตสารต้านจุลชีพที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งช่วยคงความสะอาดของพื้นผิวผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน หลังจากการทดสอบและการทดลองกับ สารประกอบที่เหมาะสมมากมายในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของเรา Microban ค้นพบส่วนผสมของสารเติมแต่งที่เหมาะสมที่ช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีที่สุด

จากนั้น สารประกอบนี้จะถูกผสานเข้าไปในผลิตภัณฑ์ระหว่างขั้นตอนการผลิตตามปกติทำให้ขั้นตอนการผลิตนั้นราบรื่นไม่มีสะดุด และทำให้มั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับการป้องกันจากจุลชีพทั้งภายในและภายนอกในระดับเซลล์

เมื่อพื้นผิวที่ได้รับการปกป้องโดยสารต้านจุลชีพสัมผัสกับเชื้อรา (mold และ mildew) หรือสารที่ก่อให้เกิดคราบหรือกลิ่น สารต้านจุลชีพของ Microban จะทำการขัดขวางการทำงานของเซลล์เพื่อยับยั้งการแพร่พันธุ์ของจุลินทรีย์

เราสนับสนุนให้คู่ค้าของเราเข้ามามีส่วนร่วมวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเรียนรู้ว่า Microban คืออะไร และสารประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา ช่วยเพิ่มการปกป้องผลิตภัณฑ์และเพิ่มคุณค่าและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร

มารู้จัก Microban มากขึ้น

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวว่า Microban คืออะไร เราทำอะไรบ้าง และโซลูชั่นต้านจุลชีพของเรามีประโยชน์อะไรบ้าง ท่านสามารถติดต่อเราได้วันนี้ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม