คำนิยามของคำว่า สารต้านจุลชีพ ความหมาย และประวัติ

คำนิยาม และ ความหมายของคำว่า สารต้านจุลชีพ

คำจำกัดความของสารต้านจุลชีพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประโยชน์ จุดประสงค์ในการใช้งาน การผลิต การควบคุม และยังรวมอื่นๆอีกมาก

ความหมายของสารต้านจุลชีพที่กำหนดโดย Microban® เป็นการบ่งบอกถึงวิธีการนำสารต้านจุลชีพนั้นมาใช้งานได้อย่างไร สําหรับเราคําจํากัดความของสารต้านจุลชีพคือการใช้สารที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มาประกอบใช้ในการผลิตวัสดุ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพ หรือเพื่อสร้างผลิตภัณท์ที่มีความสมบูรณ์แบบเมื่อนำสารต้านจุลชีพมาประกอบใช้

อย่างไรก็ตาม ตาม Merriam Webster คําจํากัดความของคำว่าสารต้านจุลชีพทางเทคนิคคือ "การกำจัดทําลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยเน้นเฉพาะกับจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค

สารต้านจุลชีพหลายชนิดผลิตมาจากธรรมชาติ ซึ่งพบได้ในพืช เชื้อราและน้ำมันหอมระเหย การใช้สารต้านจุลชีพที่ได้รับการบันทึกไว้เป็นครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยอียิปต์โบราณซึ่งชาวบ้านใช้เชื้อราหลายสายพันธุ์และสารสกัดจากพืชหลายชนิดในการรักษาโรคติดเชื้อ หลายศตวรรษต่อมานักชีววิทยารุ่นใหม่ๆ Sir Alexander Fleming ได้ค้นพบเพนนิซิลลิน (ภาพล่าง) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีประโยชน์อย่างมากในการรักษาโรคและความเจ็บป่วยมากมายรวมทั้งโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดบวมและโรคหนองใน จึงกล่าวได้ว่า ยาปฏิชีวนะเป็นสารต้านจุลชีพชนิดหนึ่งเช่นกัน

What Is An Antimicrobial

เพนิซิลเลียมโนตาตัม(ที่มา: forces.si.edu) ภาพด้านบน

ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงมีผลให้ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถออกแบบสังเคราะห์สารต้านจุลชีพในห้องปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกขอบเขตของวงการแพทย์ สิ่งนี้ขยายความสามารถของสังคมในการลดการขยายชนิดของสารต้านจุลชีพได้ในหลายรูปแบบ และนี้คือสิ่งที่ทำให้ ความหมายของสารต้านจุลชีพ มีการเปลี่ยนแปลงไป

ความหมายของสารต้านจุลชีพจึงมิได้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอีกต่อไป แต่ได้ขยายความรวมไปถึงสารสังเคราะห์ด้วย / สารต้านจุลชีพนั้นใช้ได้กับโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ โรคการเจริญเติบโตของพืชสวนไปจนถึง ปรับปรุงพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ การใช้ยาต้านจุลชีพช่วยเพิ่มอัตราอายุขัย ลดการสูญเสียของพืชและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาความสะอาดให้ดีขึ้นต่อไป

ที่ Microban วิศวกรของเราสามารถออกแบบน้ำยาต้านจุลชีพซึ่งเป็นสูตรเฉพาะเพื่อต้านจุลชีพที่พื้นผิวผลิตภัณฑ์ ให้ใช้งานได้ตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ชุดออกกำลังกายอาจต้องการการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสามารถต่อสู้กับจุลินทรีย์ในเหงื่อที่ทำให้เกิดคราบและกลิ่น ในขณะที่สีผสมสำหรับห้องน้ำหรือห้องครัวอาจต้องการเน้นการป้องกันเชื้อเนื่องจากมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเรามีทีมวิศวกรรมที่มีระดับความสามารถ ทักษะในการทํางานสูง บริษัทของเราสามารถออกแบบสารต้านจุลชีพที่มีความจำเพาะเจาะจงได้อย่างใกล้เคียงที่สุด

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิยามและคำจำกัดความของสารต้านจุลชีพอื่น ๆ หรือต้องการศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อวิธีการปกป้องและการยับยั้งจุลชีพ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมแหล่งข้อมูลของเรา และหน้าคำถามที่พบบ่อยได้ หรือ กรุณาติดต่อเราได้วันนี้


การป้องกันผลิตภัณฑ์ด้วยสารต้านจุลชีพของ Microban นั้น จํากัดอยู่ที่เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค เช่นโรคที่เกิดจากอาหาร หรือนำมาใช้แทนการทําความสะอาดตามปกติตามหลักสุขอนามัย Microban International, Ltd. ไม่ได้แสดงนัยทั่วไปหรืออ้างอิงในเรื่องการมีผลต่อสุขภาพโดยตรงสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการป้องกันด้วยสารต้านจุลชีพของMicroban®. ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในบล็อกนี้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อต้องการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ Microban International, Ltd.