สารยับยั้งแบคทีเรีย และสารกันเชื้อรา (Antibacterial & Antifungal) คืออะไร และทำงานอย่างไร?

สารต้านเชื้อราและแบคทีเรียคือสารที่ฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย

สารต้านจุลินทรีย์คืออะไร?

สารต้านจุลินทรีย์เป็นสารที่สามารถ:

  • ฆ่าหรือชะลอการเติบโตของแบคทีเรีย
  • ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
  • เป็นสารที่เกิดตามธรรมชาติหรือเป็นสารสังเคราะห์

โดยปกติแล้ว สหรัฐอเมริกาและในอีกหลายประเทศมีการควบคุมการใช้สารต้านจุลินทรีย์อย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่างๆ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

สารต้านเชื้อราและแบคทีเรียที่มักถูกนำมาใช้ ได้แก่ เงิน ทองแดง และโลหะอื่นๆ โดยเทคโนโลยีซิลเวอร์ของ Microban® สามารถนำมาใช้ในการทำงานองผู้ผลิตสารพอลิเมอร์เพื่อสร้างสรรค์การผสมผสานแบบ SilverShield® (ซิลเวอร์ชิลด์) ที่มีความลงตัว โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการผลิตที่มีอยู่แล้ว

Microban ZPTech® คือสารต้านเชื้อราและแบคทีเรียที่ออกฤทธิ์ในวงกว้าง โดยมีสารประกอบหลักคือ ซิงก์ ไพริไธออน โดยถูกพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างปี พ.ศ. 2473 – พ.ศ.2483 ให้มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อราและแบคทีเรีย

นอกจากนี้ ซิงก์ ไพริไธออน ยังถูกนำไปใช้ในการผลิตภัณฑ์สีทาบ้าน สิ่งทอ และผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

ไมโครแบนมีความพร้อมด้านเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาสารต้านเชื้อราและแบคทีเรียและโซลูชั่นเหล่านี้ ด้วยการทดสอบในแล็บสำหรับสารต้านเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบเชิงวิเคราะห์ การทดสอบสารต้านเชื้อราและแบคทีเรีย การทดสอบเชิงจุลชีววิทยา การทดสอบเชิงวิศวกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบเชิงเทคนิค การประกันคุณภาพ รวมถึงการทดสอบและการเติบโตอย่างยั่งยืน จากการที่หน่วยงานและฝ่ายต่างๆ ได้ร่วมมือกันในการทำงานเช่นนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสารต้านเชื้อราและแบคทีเรียของไมโครแบนนั้นเป็นผลิตภัณฑ์แห่งวิทยาศาสตร์และการวิจัยที่ดีเยี่ยม รวมถึงการศึกษาอย่างละเอียดซึ่งรับรองว่าสารต้านเชื้อราและแบคทีเรียนี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ

สารต้านจุลินทรีย์มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

สารฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียของเราจะผสานเข้าในเนื้อผลิตภัณฑ์ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนการผลิตที่มีอยู่แล้ว จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อผลิตภัณฑ์

สารต้านเชื้อราและแบคทีเรียเหล่านี้ทำหน้าที่ขัดขวางวงจรชีวิตและป้องกันการแพร่พันธุ์

เมื่อเทคโนโลยียับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียได้ถูกเติมลงในเนื้อผลิตภัณฑ์แล้วมันจะเริ่มทำงานทันทีที่มีเชื้อราและแบคทีเรียเข้ามาสัมผัสกับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ โดยทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราที่อยู่บนพื้นผิวและทำให้ผลิตภัณฑ์สะอาดยิ่งขึ้น

เทคโนโลยียับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของเรามีความแตกต่างจากสารฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียอื่นๆ ที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบัน เพราะสามารถผสานเข้ากับเนื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งนั่นหมายถึงว่า สารต้านเชื้อราและแบคทีเรียของเรานั้นสามารถผสานเข้าสู่วัสดุของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วได้ในระหว่างขั้นตอนการผลิต เพื่อลดอุปสรรคด้านการผลิตให้น้อยที่สุด

งจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยรับประกันว่าเทคโนโลยีฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียได้ถูกรวมอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้การปกป้องและต่อต้านจุลินทรีย์ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์อันยอดเยี่ยมให้คุณและลูกค้าของคุณจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยที่อยู่เบื้องหลังโซลูชั่นต้านแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวแทนผลิตภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์ของ Microban

ร่วมมือกับเราและนำเสนอโซลูชั่นที่ต้องการให้กับลูกค้าของคุณ เพื่อทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระโดยไม่ต้องต่อสู้กับจุลินทรีย์ ติดต่อเราวันนี้เพื่อเริ่มทำงานร่วมกัน