การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามต้องการ: ทดสอบแบคทีเรียอย่างไร

เทคโนโลยียับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของไมโครแบนแตกต่างจากสารต้านจุลชีพอื่น ๆ ที่มีอยู่ในตลาดทุกวันนี้ เทคโนโลยีของเราได้รับการทดสอบและผสานเข้าไปในผลิตภัณฑ์ของคุณในระหว่างกระบวนการพัฒนา วิศวกรของไมโครแบนทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าได้ประสิทธิภาพการต้านจุลชีพที่ดีที่สุดผ่านการทดสอบแบคทีเรียอย่างเข้มงวดก่อนผสานเข้ากับผลิตภัณฑ์

สิ่งเหล่านี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณโดดเด่นเหนือการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทำให้มั่นใจว่ามีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นและป้องกันการเสื่อมสภาพ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามต้องการ: การทดสอบแบคทีเรีย

ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามต้องการ ไมโครแบนจะร่วมมือกับลูกค้าในการทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าและกระบวนการผลิต การทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ของคุณช่วยให้ไมโครแบนระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียชนิดใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด เรามั่นใจได้ว่าวิธีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียสามารถผสานเข้ากับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามความต้องการ ของคุณเพื่อยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ราดำและราน้ำค้าง

นอกจากนี้การศึกษาประสิทธิผลของสารต้านจุลชีพในห้องปฏิบัติการของเราเพื่อป้องกันการเติบโตของจุลชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพทีมนักจุลชีววิทยาและนักเคมีของเราทำการวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของคุณโดยการวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการทดสอบแบคทีเรียและประเมินผลประสิทธิภาพในการต่อสู้แบคทีเรียทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพครอบคลุม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามต้องการ: การทดสอบเชื้อรา

คล้ายกับการทดสอบแบคทีเรียในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามต้องการการทดสอบเชื้อราสามารถยืนยันประสิทธิผลของการต้านเชื้อรา ความมุ่งมั่นของเราในการทดสอบแอพลิเคชั่นสารต้านเชื้อราและแบคทีเรียพิสูจน์ให้เห็นจากการวิเคราะห์จุลชีพและทดสอบแบคทีเรียจำนวน 30,000 รายการต่อปี ด้วยวิธีการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในการทดสอบเชื้อรา เราประเมินผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของคู่ค้าที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลของเทคโนโลยีต่าง ๆ ของเรา ที่ผสานรวมอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามต้องการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบเชื้อรา ทีมงานของเราจะนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่ค้ามาดำเนินการตามโปรโตคอลการทดสอบกระตุ้นให้ปรากฏด้วยอาหารหรือในห้องเพาะเชื้อราซึ่งเลียนแบบสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา จากการวิเคราะห์ตัวอย่างเหล่านี้ เราจะกำหนดระดับสมรรถภาพของสารเติมแต่งยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมว่าการทดสอบแบคทีเรียของไมโครแบนสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสายผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไรติดต่อเราได้วันนี้!