4 กุญแจสำคัญในการควบคุมการเติบโตของตะไคร่น้ำและเชื้อราบนพื้นผิวคอนกรีต

โครงสร้างที่อยู่กลางแจ้งมีโอกาสสัมผัสกับสภาพแวดล้อมหลายๆ แบบจึงทำให้สึกหรอและเสียหายเมื่อเวลาผ่านไปแม้แต่พื้นผิวที่ทนทานอย่างคอนกรีต ปูนเกร้าท์ หรือซีเมนต์เคลือบ การเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำบนพื้นผิวเหล่านี้จะทำให้เกิดปัญหา เช่น ดูน่าเกลียดไม่ดีกับสุขภาพค่าซ่อมแซมสูงและยังอาจกัดเซาะพื้นผิวด้านในได้ การควบคุมการเติบโตที่ไมพึงประสงค์ของเชื้อราและตะไคร่อย่างเต็มรูปแบบต้องใช้วิธีการจัดการที่เป็นระบบเพื่อลดโอกาสไม่ให้เชื้อราหรือตะไคร่น้ำฉวยโอกาสฝังรากโดยเริ่มต้นจากการออกแบบโครงสร้างตั้งแต่ต้นจนถึงการบำรุงรักษาระยะยาว การควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่ายและตะไคร่น้ำในโครงสร้างคอนกรีตต้องใช้ระบบต่าง ๆ ร่วมกันดังนี้

1. ออกแบบการควบคุมน้ำที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของตะไคร่และเชื้อรา

หนึ่งในกุญแจสำคัญในการป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำบนพื้นผิวคอนกรีตคือการควบคุมการไหลและกาาคงอยู่ของน้ำ สำหรับพื้นผิวภายนอกขั้นแรกคือการออกแบบโดยใช้ความช่วยเหลือจากแรงโน้มถ่วงเพื่อระบายน้ำออกจากโครงสร้าง รูปที่ 1 แสดงการออกแบบผนังที่ควบคุมการไหลของน้ำได้อย่างเหมาะสมช่วยลดโอกาสการปนเปื้อนเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ถ้าไม่มีการปนเปื้อนก็ไม่จำเป็นต้องมีการจัดการกับเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ

รูปที่ 1 - การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ดีของผนังด้านนอกเพื่อลดโอกาสในการเจริญเติบโตของเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ

Algae Treatment

2. งานช่างฝีมือดีช่วยควบคุมตะไคร่น้ำ

 การออกแบบที่ดีและเหมาะสมหมดท่าได้ง่าย ๆ ด้วยฝีมือช่างและวัสดุไม่ดี คอนกรีตที่ผสมไม่ถูกต้องจะแตกและ / หรือพองได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นการเปิดทางเข้าให้สปอร์ของเชื้อรา และเปิดโอกาสให้มันเข้าไปยึดเกาะในโครงสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดการกับเชื้อรา รูปที่ 2 แสดงให้เห็นเสาที่ทำจากคอนกรีตที่ผสมไม่ถูกต้อง –ใส่น้ำในส่วนผสมมากเกินไปทำให้เกิดรอยร้าวบนพื้นผิวทำให้เชื้อราแทรกซึมเข้าไป เมื่อเชื้อราเติบโตในรอยแยกมันจะดันจากด้านหลังทำให้คอนกรีตพองและเสียหายมากขึ้น ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นผนังด้านบนที่มีองศาลาดชันไม่เหมาะสมกับการระบายน้ำ  น้ำจะสะสมอยู่ด้านบนของผนัง ทำให้เชื้อราและตะไคร่น้ำเติบโตได้อย่างง่ายดาย

 รูปที่ 2 – รอยร้าวในคอนกรีตทำให้พื้นผิวแยกทำให้เชื้อรายึดเกาะพื้นผิวและท้ายที่สุดต้องมีการกำจัดเชื้อรา

 รูปที่ 3 –ด้านบนของผนังมีองศาลาดชันไม่เหมาะสมกับการระบายน้ำ ทำให้น้ำขังและเชื้อราเจริญเติบโตได้

Image
Image

3. ไมโครการ์ด เทคโนโลยียับยั้งเชื้อราและตะไคร่น้ำของไมโครแบน

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ไม่ค่อยได้สัมผัสกับแสงแดดและเปียกชื้น จำเป็นต้องมีการป้องกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำและเชื้อรา สารเติมแต่งของไมโครแบนสามารถผสานรวมเข้ากับปูนฉาบได้อย่างง่ายดายเช่น ปูนเกร้าท์ หรือปูนฉาบบางแบบผสมสีเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำและเชื้อรา ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพจากการทดสอบในพื้นที่กลางแจ้งที่รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการทดสอบดังกล่าวแสดงไว้ในรูปที่ 4. ตัวอย่างที่ไม่ใช้สารเคลือบซีเมนต์เริ่มแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเชื้อราในเดือนที่ 9 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างที่เคลือบซีเมนต์ต้านจุลชีพและตัวอย่างที่ไม่ได้เคลือบเห็นได้ชัดหลังจากเวลา 12 เดือน ตัวอย่างถูกล้างด้วยสารละลายที่เป็นกรดสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อจำลองมลพิษเร่งอายุการใช้งานโดยใช้ค่าการเจือจาง 6.5 เท่า ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบ12 เดือนแสดงให้เห็นว่าพื้นผิวที่ได้รับการปกป้องด้วยสารกำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำจะปลอดเชื้อไปได้นานกว่า 6 ปี 

4. การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเติบโตของตะไคร่และเชื้อรา

 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดเป็นประจำควรเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนระยะยาวสำหรับโครงสร้างหลักรอยบิ่นหรือรอยแตกที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ควรได้รับการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้ตะไคร่น้ำหรือเชื้อราเจริญเติบโตได้ พื้นผิวควรได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำหรือเชื้อรา พื้นผิวใด ๆ ที่สิ่งสกปรกหรือผงฝุ่นสะสมมาก ๆ ทำให้เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำได้ จริง ๆ แล้วราเติบโตบนคราบสกปรกที่เกาะบนพื้นผิวไม่ใช่บนพื้นผิวเคลือบสารต้านตะไคร่น้ำและเชื้อรา แต่ก็ถึงกระนั้นเชื้อราสามารถรุกรานเข้าไปในพื้นผิวเมื่อมีการเติบโตดังแสดงในรูปที่ 5

 ภาพที่ 4 - ตัวอย่างที่ไม่มีสารเคลือบซีเมนต์จะแสดงให้เห็นการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ 9 เดือน และมีความแตกต่างกันมากในตัวอย่างที่ได้รับสารเคลือบและไม่ได้รับสารเคลือบหลังจากเวลา 12 เดือน นี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานของสารเติมแต่งของไมโครแบนใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำและเชื้อราได้นานกว่า6 ปีทราบจากการเร่งผลกระทบด้วยการล้างพื้นผิวด้วยสารละลายที่เป็นกรด 2 สัปดาห์ต่อครั้ง

 รูปที่ 5 – แผ่นรั้วแนวนอนแสดงให้เห็นมีคราบปนเปื้อนที่หนาแน่นมาก การทำความสะอาดด้วยน้ำและแปรงขัดขนาดเล็กลบคราบสกปรกออกได้ ส่วนปูนซีเมนต์สีที่ได้รับการปกป้องจากไมโครแบนไม่มีร่องรอยความเสียหาย 

Image
Image

สรุป

เพื่อหลีกเลี่ยงการเติบโตของตะไคร่น้ำและเชื้อราบนพื้นผิวคอนกรีตและพื้นผิวที่ก่อด้วยปูนซีเมนต์การจัดการที่ครบวงจรเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งรวมถึงการออกแบบ ทักษะเชิงช่าง การทำความสะอาดและสารเติมแต่งยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพเช่น ไมโครการ์ดของไมโครแบน  เมื่อพิจาณาทุกแง่มุมอย่างถี่ถ้วนและทำงานได้อย่างถูกต้อง พื้นผิวคอนกรีตจะคงความสะอาดและปลอดจากการเติบโตที่น่าเกลียดและไม่ถูกสุขอนามัยเป็นเวลาหลายปี