​นาโนเทคโนโลยีเบื้องหลังสารเติมแต่งต้านจุลชีพ

นาโนเทคโนโลยีต้านจุลชีพเป็นศาสตร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นการป้องกันการเติบโตของจุลชีพและเชื้อราที่เข้มแข็ง มีความกังวลเรื่องผลกระทบเชิงลบของนาโนเทคโนโลยีและนาโนซิลเวอร์ที่จะมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นที่ไมโครแบนเราเลือกที่จะไม่ใช้นาโนเทคโนโลยีในสารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของเรา

ความกังวลเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีและนาโนซิลเวอร์ต้านจุลชีพ

ธาตุเงินเป็นที่รู้จักมานานแล้วมีความสามารถในการทำลายการเติบโตของจุลชีพและเชื้อรา แค่ในทศวรรษที่ผ่านมาการใช้เงินเป็นตัวฆ่าเชื้อขยายตัวไปอย่างมากจากการแพทย์จนไปถึงผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ผู้บริโภคสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เสื่อโยคะไปจนถึงเขียงที่ได้รับการปกป้องด้วยนาโนเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ต้านจุลชีพ

อย่างไรก็ตามการสัมผัสกับอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์กังวล เนื่องจากไม่สามารถระบุผลกระทบด้านลบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ นักวิทยาศาสตร์คิดว่าจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีนี้ เพื่อตรวจสอบว่าปลอดภัยหรือไม่จนถึงขณะนี้มีผลลัพธ์ที่หลากหลายมาก

ในขณะที่นาโนซิลเวอร์สามารถต่อสู้กับจุลชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพการ ศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสัมผัสกับนาโนซิลเวอร์มาก ๆ สามารถสร้างความเสียหายแก่เซลล์ของมนุษย์ได้1 ผลกระทบต่อสัตว์ยังไม่ชัดเจนเพราะมีการศึกษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตามมันยังเร็วเกินไปที่จะรู้ว่านาโนซิลเวอร์มีผลต่อสุขภาพสัตว์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กหรือไม่อย่างไร แต่การใช้นาโนซิลเวอร์ในทุกสิ่งตั้งแต่ภาชนะบรรจุอาหารไปจนถึงครีมกันแดด หลายคนเชื่อว่าควรมีกฎระเบียบที่เข้มงวดและการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าปลอดภัยในการนำไปใช้

Friends of the Earth International ซึ่งเป็นเครือข่ายของนักเคลื่อนไหวมากกว่า 2 ล้านคนใน 73 ประเทศทั่วโลกได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่านาโนซิลเวอร์มีศักยภาพในการเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราอย่างจริงจังหากใช้กันบ่อย ๆ2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาชี้ให้เห็นว่า “อาหารนาโน” ที่ไม่ได้รับการควบคุมและไม่มีการติดฉลากในตลาดอเมริกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มีเพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่าโดยที่สารเคมีทางการเกษตรหรือทางปศุสัตว์ (ag-vet) ปลอมแปลงการใช้อนุภาคนาโนของตนเองโดยการเรียก ด้วยชื่ออื่น3

นอกเหนือจากความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์แล้ว หลายคนกังวลเกี่ยวกับการสัมผัสกับนาโนซิลเวอร์ในสิ่งแวดล้อม Samuel Luoma, PhD จาก John Muir Institute of Environment แห่ง University of California กล่าวว่าเกือบหนึ่งในสามของผลิตภัณฑ์นาโนซิลเวอร์ในตลาดในปี พ.ศ. 2550 มีความเสี่ยงที่จะแพร่อนุภาคนาโนของเงินออกสู่สิ่งแวดล้อม4 เกือบ 10 ปีถัดมานาโนซิลเวอร์ยังคงสามารถหาทางเข้าสู่สภาพแวดล้อมได้ เนื่องจากอนุภาคจะเคลื่อนที่จากสิ่งแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่ง เช่น จากน้ำไปจนถึงตะกอน จากดินสู่น้ำบาดาล จากน้ำสู่จุลชีพ ปลาแมลงหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม4 กล่าวสั้น ๆ คือมีความเป็นไปได้ที่อนุภาคนาโนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาทางเคมีและทางชีววิทยาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งความเกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจน

สารยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราของไมโครแบนแตกต่างจากนาโนเทคโนโลยี

ความปลอดภัยและกฎข้อบังคับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อไมโครแบน – สำคัญมาก จนเราเลือกที่จะไม่ใช้นาโนเทคโนโลยีต้านจุลชีพหรือนาโนซิลเวอร์ธาตุเงินที่ใช้ในสารต้านจุลชีพของไมโครแบนทุกแอพพลิเคชั่นที่มีการใช้งานได้รับการจดทะเบียนจากองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา สารเติมแต่งต้านจุลชีพทั้งหมดของไมโครแบนได้แจ้งเรื่องต่อกฎหมายควบคุมการใช้สารชีวฆาตในสินค้าแห่งสหภาพยุโรป ด้วยการส่งเอกสารด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วน เช่น คุณสมบัติทางพิษวิทยาและความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมของสารเติมแต่ง ที่ใช้งานที่สำคัญไมโครแบนเป็นเทคโนโลยีสารเติมแต่งต้านจุลชีพที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

หนึ่งในความกังวลที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับนาโนซิลเวอร์ คือมันสามารถเข้าสู่สิ่งแวดล้อมผ่านทางน้ำทิ้งสารเติมแต่งต้านจุลชีพของไมโครแบนไม่สามารถแพร่เข้าไปในน้ำทิ้งได้ เนื่องจากผสานอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็งในระหว่างการผลิตเพราะฉะนั้นความเสี่ยงในการชะละลายที่เป็นอันตรายนั้นไม่ใช่สาระสำคัญ

ที่ไมโครแบนทีมนักวิทยาศาสตร์และนักเคมีด้านเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียระดับมืออาชีพของเราใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อมอบโซลูชั่นเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่กำหนดเองให้คู่ค้าแต่ละราย จากการวิจัยและการทดสอบหากเราพิจารณาแล้วว่าเงินเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่ดีที่สุด ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเราจะดำเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการอิสระอย่างจริงจังเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น เดียวกับที่เราตรวจสอบสารเติมแต่งต้านจุลชีพทั้งหมดของเรา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารเติมแต่งต้านจุลชีพของเราหรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเรา กรุณาติดต่อเราวันนี้สมาชิกในทีมของเราจะติดต่อกลับไป


อ้างอิง

https://student.societyforscie...

http://www.foe.org/news/archiv...

http://www.foe.org/projects/fo...

http://www.beyondpesticides.or...