มาเรียนรู้วิธีการทดสอบเชื้อแบคทีเรียไปด้วยกัน

วิธีการทั่วไปในการตรวจเชื้อแบคทีเรีย คืออะไร?

แบคทีเรียสามารถพบได้ในสิ่งแวดล้อมรวมถึงพื้นผิวในครัวเรือนทั่วไป ในน้ำและแม้แต่บนผิวหนัง แม้ว่าแบคทีเรียบางชนิดอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการทราบวิธีการในการทดสอบเชื้อแบคทีเรีย หรือการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ล้อมรอบเราอยู่ทุกวันนี้ สามารถทำได้หลายวิธี โดยการใช้ชุดตรวจจุลชีพที่สามารถระบุจุลินทรีย์บนพื้นผิวหรือในอากาศที่บ้านของคุณ วิธีที่ใช้ทดสอบโดยทั่วๆไปคือ

  • ใช้ชุดอุปกรณ์ที่มีจำหน่ายทั่วไปซึ่งจะระบุจุลินทรีย์บนพื้นผิวหรือในอากาศที่บ้านของคุณได้
  • การเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมซึ่งนักจุลชีววิทยาจะสามารถรู้ชนิดของสิ่งมีชีวิตได้ โดยทั่วไปจะทำเพื่อระบุจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค (เช่น Strep throat)

วิธีการทดสอบหาชนิดของแบคทีเรีย แบคทีเรียและรามักถูกระบุโดยดูจากลักษณะของเซลล์แบคทีเรีย เช่น ขนาดและรูปร่างและแหล่งอาหารที่จุลชีพใช้ จุลชีววิทยาแบบดั้งเดิมคำนึงถึงทุกแง่มุมของชีวิตเซลล์เพื่อระบุว่าจุลินทรีย์ชนิดใดที่ปรากฎอยู่ จุลชีววิทยาสมัยใหม่มีการใช้การจัดลำดับดีเอ็นเอเพื่อระบุชนิดของจุลินทรีย์ได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที

Microban มีวิธีการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์อย่างไร?

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของ Microban ใช้วิธีการทดสอบตามหลักมาตราฐาน ISO 22196 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเพื่อศึกษาหาชนิดของแบคทีเรีย วิธีนี้เป็นการนำแบคทีเรียตัวที่ต้องการทดสอบมาวางลงบนพื้นผิวที่ได้ผ่านการจัดการด้วยเทคโนโลยี Microban และพื้นผิวที่ไม่ผ่านการจัดการ ยกตัวอย่างจากการใช้เขียงเป็นตัวทดสอบ และบนพื้นผิวของเขียงนี้นักจุลชีววิทยาได้นำเชื้อซัลโมเนล ลา ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่พบได้ทั่วๆไปบนผิวหน้าของอาหารมาวางลงบนเขียงที่ไม่มีการป้องกันด้วย Microban เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบกับเขียงที่ผ่านการเคลือบด้วยMicroban ในการทดสอบ หลังจากระยะเวลาตามที่กำหนดแบคทีเรียจากพื้นผิวทั้งสองจะถูกลอกออกและนำมานับ จำนวนที่คงเหลืออยู่ จากนั้นนักจุลชีววิทยาจะทำรายงานที่แสดงให้เห็นถึงการลดลงของแบคทีเรียที่สังเกตได้บนเขียงที่ผ่านการบำบัดด้วยMicrobanเทียบกับตัวอย่างที่นำมาเปรียบเทียบ

ตรวจสอบบริการเพื่อหาชนิดของแบคทีเรียและเชื้อราสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

กรณีที่ท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเพื่อให้ทราบว่า Microbanสามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดในการทดสอบของคุณได้อย่างไร คุณสามารถดูได้ในหน้า รับบริการตรวจสอบของเรา หรือ จะติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการของเราได้ เลยในวันนี้

ค้นพบบริการทดสอบทางจุลชีววิทยาของเรา

การป้องกันผลิตภัณฑ์ด้วยสารต้านจุลชีพของ Microban นั้น จํากัดอยู่ที่เฉพาะตัวผลิตภัณฑ์และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค เช่นโรคที่เกิดจากอาหาร หรือนำมาใช้แทนการทําความสะอาดตามปกติตามหลักสุขอนามัย

Microban International, Ltd. ไม่ได้แสดงนัยทั่วไปหรืออ้างอิงในเรื่องการมีผลต่อสุขภาพโดยตรงสําหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการป้องกันด้วยสารต้านจุลชีพของMicroban®. ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในบล็อกนี้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อต้องการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ Microban International, Ltd.