วิธีการทดสอบแบคทีเรีย

แบคทีเรียสามารถพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมรวมถึงพื้นผิวในครัวเรือนทั่วไป ในน้ำและแม้แต่บนผิวหนัง แม้ว่าจะฟังดูน่ากลัวแต่แบคทีเรียส่วนใหญ่มีประโยชน์สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าจุลินทรีย์บนพื้นผิวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพเสมอไป

สำหรับคนที่อยากรู้มีหลายวิธีในการทดสอบแบคทีเรียหรือแหล่งจุลินทรีย์ที่ล้อมรอบเราอยู่ทุกวันมีชุดตรวจจุลชีพที่สามารถระบุจุลินทรีย์บนพื้นผิวหรือในอากาศที่บ้านของคุณวางจำหน่ายนอกจากนี้ยังสามารถเพาะเลี้ยงแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการที่มีการควบคุมซึ่งนักจุลชีววิทยาจะระบุจุลชีพนั้นโดยปกติแล้วจะทำเพื่อระบุจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค (เช่นโรคเจ็บคอสเตรปโธรท (Strep throat))

วิธีการทดสอบแบคทีเรีย

แบคทีเรียและรามักถูกระบุด้วยการดูลักษณะของเซลล์เช่นขนาดและรูปร่างหากต้องการดูภาพของจุลินทรีย์สามารถรับชมได้ที่คลังภาพของ National Geographic นอกจากนี้แหล่งอาหารของจุลินทรีย์เป็นกุญแจสำคัญในการระบุตัวตนที่ถูกต้องจุลชีววิทยาแบบดั้งเดิมคำนึงถึงทุกแง่มุมของชีวิตเซลล์เพื่อระบุชนิดของจุลินทรีย์ที่มีอยู่จุลชีววิทยาสมัยใหม่ใช้ลำดับดีเอ็นเอของจุลินทรีย์เพื่อระบุจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที

ไมโครแบนและแนวทางในการทดสอบเชื้อแบคทีเรีย

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของไมโครแบนมุ่งมั่นในการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณสมบัติตรงตามหรือเหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมเห็นได้จากวิธีการที่เราทดสอบแบคทีเรียเริ่มจากเลือกแบคทีเรียที่รู้จักและวางลงบนพื้นผิวที่จะทดสอบเราทดลองใช้เขียงไมโครแบนเป็นตัวอย่าง; นักจุลชีววิทยาจะนำเชื้อซาลโมเนลลาซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มักพบบนพื้นผิวอาหารมาเพาะบนเขียงที่ไม่มีการป้องกันจัดเป็นกลุ่มควบคุมและนำมาเพาะบนเขียงไมโครแบนที่เป็นพื้นผิวทดสอบหลังจากถึงระยะเวลาที่ตั้งไว้จะนำแบคทีเรียออกมานับจำนวนจากนั้นนักจุลชีววิทยาจะทำรายงานผลการลดลงของแบคทีเรียที่พบบนเขียงไมโครแบน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของไมโครแบนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่คุณสัมผัสสะอาดสดชื่นได้ยาวนานขึ้นกรุณาไปเยี่ยมชมที่หน้าการทดสอบเชื้อราและแบคทีเรียของเรา


การปกป้องผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของไมโครแบนปกป้องเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์และไม่ได้ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จากจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค ความเจ็บป่วยอันเนื่องจากอาหาร หรือเพื่อทดแทนการทำความสะอาดและการปฏิบัติตามสุขอนามัยตามปกติ Microban International Ltd. ไม่ได้อ้างสิทธิ์ทั้งโดยตรงหรือโดยนัยในด้านสุขภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการปกป้องด้วยเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของไมโครแบนเนื้อหาในบล็อกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Microban International Ltd. เท่านั้น