ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยี MICROBAN ปลอดภัยต่อการใช้งานหรือไม่?

ความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นส่วนสำคัญอย่างแรกที่ Microban ให้ความสนใจ เทคโนโลยีต้านจุลชีพแต่ละชนิดของเราผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการอิสระอย่างละเอียดครอบคลุมและมีประวัติการใช้งานอย่างปลอดภัยมายาวนาน ผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่มี ส่วนประกอบของสารออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสูตรของ Microban® ได้รับการจดทะเบียนตามข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น สารเคมีที่ใช้ในการระงับการเติบโตของพืชและเชื้อโรค (Biocidal Products) ของสหภาพยุโรป (BPR) เลขที่ 528/2012 และจดทะเบียนกับสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA)

สารต้านจุลชีพของ Microban ปลอดภัยที่จะใช้ในผลิตภัณฑ์หรือไม่

ารประเมินความเสี่ยงซึ่งทำโดยนัก วิทยาศาสตร์อิสระ รวมทั้ง หน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานของรัฐ (รวมถึง EPA, FDA และหน่วยงานกำกับดูแลในยุโรปและแคนาดา) ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบของยาต้านจุลชีพต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ จากการประเมินผลนี้เป็นการยืนยันอย่างแน่นอนว่าสารเติมแต่งต้านจุลชีพของ Microban ปลอดภัยที่จะนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ในอุตสาหกรรม และการแพทย์ต่าง ๆ ขนาดและระบบชีวภาพจำเพาะของจุลินทรีย์เป็นส่วนที่ทำให้จุลินทรีย์เหล่านี้มีปฏิกิริยาไวต่อการสัมผัสกับสารต้านจุลชีพในระดับซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

สารเติมแต่งต้านจุลชีพของไมโครแบนถูกผสมให้รวมตัวเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ในระหว่างขั้นตอนการผลิต ซึ่งแตกต่างไปจากพวกยาฆ่าเชื้อโรคที่ใช้สำหรับล้างวัตถุหรือพวกสบู่เหลวต้านเชื้อแบคทีเรีย วิธีนี้ช่วยป้องกันผู้บริโภคจากการสัมผัสหรือเกิดการแพร่ ของสารไบโอไซด์สู่สิ่งแวดล้อมโดยตรงในขณะใช้งาน

กฎระเบียบว่าด้วยยาฆ่าแมลง ยากำจัดเชื้อราและยากำจัดหนู ( FIFRA ) ภายใต้สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ ( EPA )

ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีต้านจุลชีพไปผสมรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตเลย หรือนำไปประกอบใช้กับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก็ตาม เทคโนโลยีดังกล่าวนี้ได้มีการถูกกำหนดประเภทแยกแยะโดย EPA ไว้แล้วว่าเป็นสารเพื่อกำจัดศัตรูพืชเนื่องจากมีคุณสมบัติในการป้องกันการเจริญเติบโตของจุลชีพ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากกฎระเบียบของ EPA เกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืชต้านจุลชีพ รวมถึงกฎระเบียบในการใช้สารต้านจุลชีพผสมระหว่างการผลิต ได้บนเว็บไซต์ของสำนักงานปกป้องสิ่งแวด ล้อม

องค์การจัดการสารเคมีแห่งสหภาพยุโรป ( ECHA ), ( BPR )

ในทำนองเดียวกัน องค์การจัดการสารเคมีแห่งสหภาพยุโรป ( European Chemicals Agency หรือ ECHA ) ได้จัดประเภทผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพเป็นผลิตภัณฑ์ชนิด biocidal ซึ่งมีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์เพื่อ "ควบคุมและกําจัด

สิ่งที่มีชีวิตที่มีคุณสมบัติเป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ วัตถุ หรือเครื่องใช้ เช่น ศัตรูพืชหรือแบคทีเรีย ซึ่งเป็นผลจากสารออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย” คุณสามารถสำรวจระเบียบข้อบังคับของยุโรปที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชในวิธีปฏิบัติและข้อบังคับบนเว็บไซต์ ECHA

หน่วยงานกำกับดูแลเพิ่มเติม

สำหรับสิ่งทอ เราผ่านขั้นตอนการทดสอบตามมาตราฐานของ STANDARD 100 by OEKO-TEX®, ซึ่งเป็นการทดสอบมาตรฐานของสินค้าระดับสากลจากสถาบันทดสอบสิ่งทอซึ่งเป็นที่รับรองระดับโลกที่นานาชาติเชื่อมั่น ขั้นตอนในการทดสอบนี้มีคุณมาตรฐานมากกว่าที่กำหนดโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง จึงทำให้สิ่งทอของเรามีคุณสมบัติสูงกว่ากฎเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

นอกจากนี้ เราใช้ระบบ bluesign® ซึ่งควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตสิ่งทอ ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการป้องกันของ Microban ไม่เพียงปลอดภัยในบ้านที่อยู่อาศัยของคุณเท่านั้น แต่ยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ไม่ว่าบริษัทของคุณจะดำเนินการอยู่ที่ใด เรารับประกันว่าเทคโนโลยีของเราได้รับการจดทะเบียนและการอนุมัติอย่างถูก ต้องตามการใช้งานแต่ละประเภท และนี่เป็นสิ่งชัดเจนที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการป้องกันด้วยสารต้านจุลชีพของ Microban นั้นมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคสินค้าทุกคน

สิ่งอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง

สารต้านจุลชีพทำให้สายพันธุ์จุลินทรีย์กลายเกิดการต้านทานได้หรือไม่?

เป็นเวลานานมากว่า 36 ปี ในการใช้งานโดยผู้บริโภค รวมถึงการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมและในวงการแพทย์ทั่วโลก ยังไม่พบหลักฐานว่าจุลินทรีย์สามารถพัฒนาสร้างการต้านทานต่อเทคโนโลยีของไมโครแบนได้

โดยสรุป คำตอบของคำถามที่ว่า “ผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยี Microban ปลอดภัยต่อการใช้งานหรือไม่” คือ “ใช่” ติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพของMicroban รวมถึงวิธีการใช้งานต่าง ๆ!