การเคลือบอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านจุลชีพ

ประโยชน์ของการเคลือบทางการแพทย์

ผู้ให้บริการด้านสุขภาพมีหน้าที่อย่างต่อเนื่องในการทำให้สุขภาพของผู้ป่วยดีขึ้นในขณะเดียวกันต้องลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคกล่าวว่าผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกาหนึ่งใน 20 คนติดเชื้อในระหว่างการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในสถานพยาบาล (HAIs) เป็นความท้าทายที่ต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นสำหรับโรงพยาบาลทั้งในด้านการรักษาทางคลินิกของผู้ป่วยและในการป้องกันการแพร่กระจายระหว่างบุคคลของเชื้อโรคที่เป็นปัญหาเหล่านี้ในโรงพยาบาลที่สหรัฐฯ HAIs ทำให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าการเสียชีวิตจากโรคเอดส์อุบัติเหตุจากรถยนต์และมะเร็งเต้านมรวมกันสิ่งนี้ทำให้ความสนใจในการเคลือบทางการแพทย์ที่เพิ่มการต้านจุลชีพให้อุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ผู้ผลิตต้องมองหาสารเคลือบต้านจุลชีพที่มีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อในร่างกาย (biocompatible) มีความต้านทานต่อจุลชีพ (biostable) ปลอดสารพิษและเป็นไปตามกฎระเบียบขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา

การเคลือบต้านจุลชีพให้อุปกรณ์ทางการแพทย์จะใช้โพลีเมอร์ Parylene ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่สายสวนไปจนถึงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ Parylene เป็นฟิล์มเคลือบแบบบางที่ทำจากโพลิเมอร์ตกเคลือบด้วยไอเคมี (chemical vapor deposited polymers) ที่ช่วยปกป้องอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และอาวุธเทคโนโลยีนี้รวมประโยชน์ของ Parylene เข้ากับคุณสมบัติการต้านจุลชีพเพื่อขจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายบนอุปกรณ์ทางการแพทย์และชิ้นประกอบที่เคลือบฟิล์มรวมถึงอุปกรณ์ที่สัมผัสร่างกาย เช่น เคลือบเครื่องมือที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ เคลือบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ และเคลือบสายสวน

สายสวนที่เคลือบปกป้องด้วยเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการเคลือบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อปรับปรุงความสะอาดในสถานบริการด้านการรักษาพยาบาล เทคโนโลยีต้านจุลชีพของไมโครแบนที่ใช้ในสายสวนแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่สูงกว่าเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญการเคลือบต้านจุลชีพสำหรับสายสวนสามารถลดอัตราการเกิด HAI ในผู้ป่วยซึ่งอาจเป็นผลมาจากการฝังตัวและการแพร่กระจายของไบโอฟิล์มที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครแบน และการเคลือบป้องกันอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียโปรดติดต่อเรา!