การผสานการปกป้องด้วยสารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียสำหรับสถานดูแลสุขภาพ

เมื่อคุณนึกถึงโรงพยาบาลหรือห้องทำงานแพทย์ คุณมักจะจินตนาการถึงสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดเชื้อที่ทำหน้าที่ควบคุมเชื้อโรคและโรคภัยไข้เจ็บ แม้สถานดูแลสุขภาพส่วนใหญ่จะได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเป็นประจำ หากบรรดาเชื้อโรคก็ยังคงบริหารจัดการตัวเองเพื่อแพร่ขยายและเพิ่มจำนวนบนพื้นผิวทุกชนิดอย่างเงียบ ๆ เชื้อโรคและแบคทีเรียเหล่านี้สามารถนำไปสู่การติดเชื้อในโรงพยาบาล (Healthcare Associated Infections - HAIs) ซึ่งคาดว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนต่อปีเฉพาะในสหรัฐอเมริกา สารทำความสะอาดที่มีเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียและสารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของไมโครแบนสำหรับสถานดูแลสุขภาพจึงได้ถูกคิดค้นขึ้น ซึ่งใช้กับทั้งอุปกรณ์ท่อสวนร่างกาย ผ้าพันแผล และอุปกรณ์ต่าง ๆ และสามารถฆ่าแบคทีเรียทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแบคทีเรียแกรมลบได้ถึง และแม้เกิดการปนเปื้อนครั้งแล้วครั้งเล่า สารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียเหล่านี้ก็ยังสามารถต่อต้านแบคทีเรียและเชื้อโรคได้

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่ไมโครแบนใช้เพื่อปกป้องสถานดูแลสุขภาพจากแบคทีเรียและลดโอกาสการเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย

สารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียสำหรับการปกป้องผลิตภัณฑ์ประเภทท่อสวนร่างกาย

การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยมักกิดจากการใช้ท่อสวนเข้าสู่ร่างกาย อาทิ ท่อสวนปัสสาวะ เนื่องจากการเกิดสะเก็ดและการแพร่ของไบโอฟิล์มจุลินทรีย์ ซึ่งมักเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจึงต้องประสบกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการสร้างเสริมสุขภาวะของผู้ป่วยไปพร้อมๆ กับการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

เนื่องจากความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นต่อสารทำความสะอาดที่มีเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย สารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย และการเคลือบพื้นผิวสำหรับใช้งานในสถานดูแลสุขภาพ ทำให้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไมโครแบนพยายามคิดค้นสารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทท่อสวนร่างกายที่สามารถคงตัวได้ยาวนานอย่างละเอียดรอบคอบ

ไมโครแบนใช้วิธีการเคลือบผิวด้วยฟิล์มโพลิเมอร์บาง ๆ ซึ่งเรียกว่าพาริลีน (Parylene) ในการปกป้องอุปกรณ์และเครื่องใช้มากมายในสถานดูแลสุขภาพ ด้วยการผสานพาริลีนเข้ากับสารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียของไมโครแบน ทำให้ไมโครแบนสามารถรับมือกับจุลชีพที่เป็นอันตรายซึ่งพบอยู่ตามสารเคลือบท่อสวนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การผสานการปกป้องด้วยสารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียสำหรับสถานดูแลสุขภาพ ดังที่ใช้เคลือบท่อสวนร่างกาย สามารถช่วยลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากการเกิดสะเก็ดและการแพร่ของไบโอฟิล์มจุลินทรีย์ในระหว่างการใช้งานได้

ตัวอย่างเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียสำหรับพิมพ์จัดฟัน

ไมโครแบนปกป้องพิมพ์จัดฟันด้วยการใช้สารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย อาทิ ZPTech® และ SilverShield® เนื่องจากพิมพ์จัดฟันมักผลิตจากโพลีเมอร์ และสารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียสามารถผสานเข้ากับพิมพ์จัดฟันในระหว่างขั้นตอนการผลิต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าพิมพ์จัดฟันจะสามารถควบคุมและต่อต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ตลอดอายุการใช้งาน

ตัวอย่างเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่ใช้แร่เงินและสังกะสีเหล่านี้มอบการปกป้องขั้นสูงสุดแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพและเชื่อมั่นได้ในเรื่องความเข้ากันกับเนื้อวัสดุ นอกเหนือจากการปกป้องผลิตภัณฑ์ สารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียเหล่านี้ยังได้รับการจดทะเบียนกับองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐฯ (U.S. Environmental Protection Agency) ว่ามีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการสัมผัสกับอาหาร ทั้งเทคโนโลยี SilverShield® และ ZPTech® ของไมโครแบน

ด้วยความใส่ใจในทุกผลิตภัณฑ์ ทีมวิศวกรของไมโครแบนจึงพยายามพัฒนาสูตรและการใช้งานสำหรับลูกค้าเฉพาะรายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และสร้างความมั่นใจว่าสารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียจะสามารถผสมผสานในขั้นตอนการผลิตได้อย่างราบรื่น

เราถือว่าสุขภาพของผู้บริโภคของคุณมีความสำคัญมากที่สุด สารยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากเชื้อโรคซึ่งอาจนำไปสู่การติดเชื้อในโรงพยาบาลในที่สุด หากคุณต้องการดูตัวอย่างเพิ่มเติมของเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมถึงวิธีการที่ไมโครแบนช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์ของคุณ ติดต่อเราวันนี้