การประกันคุณภาพและการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราทำให้มั่นใจเรื่องการประกันคุณภาพ

แบรนด์ไมโครแบนรับประกันการป้องกันและต้านจุลชีพที่ทนทาน  มีประสิทธิภาพสำหรับคู่ค้าทุกราย  เรามีโปรแกรมการประกันคุณภาพที่เข้มงวด  เพื่อให้แน่ใจว่าเราและคู่ค้าจะทำตามเป้าหมายทั้งหมดในการป้องกันจุลชีพ  การทำให้เกินความคาดหวังเป็นคุณค่าของไมโครแบนที่ปลูกฝังไว้อย่างเหนียวแน่น  ภารกิจของทีมเราคือการจัดหาวิธีการต้านจุลชีพที่ดีที่สุดให้คู่ค้าทุกรายผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด การทดสอบในห้องปฏิบัติการจะใช้ตัวอย่างของคู่ค้าและตัวอย่างที่สุ่มเลือกมาเพื่อให้แน่ใจว่าการป้องกันของไมโครแบนมีประสิทธิภาพในการต่อต้านแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นและคราบสกปรก

ไมโครแบนประเมินตัวอย่างชุดการผลิตที่คู่ค้าส่งมาให้ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เราทดสอบผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของสารต้านจุลชีพและปริมาณการใส่สารต้านจุลชีพที่เหมาะสมนอกจากนี้ไมโครแบนยังสุ่มหาตัวอย่างจากพื้นที่จริงมาทดสอบในห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อติดตามประสิทธิภาพของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง