บริการทดสอบกลิ่น

ที่ Microban® เราทำหน้าที่ในวงกว้างและหลากหลายเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมการทดสอบกลิ่น เราไม่เพียงแค่มีศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการทดสอบประสิทธิภาพการจัดการกลิ่นที่มีความทันสมัยเท่านั้น เรายังมีคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นที่ทำงานเกี่ยวกับการทดสอบและนวัตกรรมเป็นประจำทุกวัน

ขอการทดสอบแบบกำหนดเอง

วิธีทดสอบกลิ่นที่ดำเนินการโดย Microban

นอกจากนั้นยังเรียกได้ว่ากลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นนั้นเป็นความรู้สึกที่รับรู้ได้โดยระบบประสาทเส้นประสาทในจมูก โดยทั่วไปแล้วมันเป็นกลิ่นที่มีความโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

วิธีทดสอบการระบุกลิ่นเหม็นมีความซับซ้อนและหลากหลายเพราะมีสาเหตุมาจากการที่มีความผันผวนของสารเคมีในอากาศ สารเคมีเหล่านี้จะสามารถถูกใช้ได้กับแหล่งที่มาที่หลากหลายเช่นอาหาร , เก็บขยะ , กลิ่นตัวหรือควัน กลิ่นหลัก ๆ ที่เป็นที่กังวลของอุตสาหกรรมสิ่งทอก็คือกลิ่นตัวหรือกลิ่นเหม็นของเท้าเพราะพวกมันสามารถลดอายุการใช้งานของเสื้อผ้ารองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ใช้ในบ้านและจำเป็นต้องมีการซักล้างให้บ่อยขึ้น กลิ่นเหล่านี้มีสาเหตุหลักมาจากเชื้อกระบวนการเผาผลาญอาหาร (เมตาโบลิซึม) ของแบคทีเรียที่กระทำกับเหงื่อของมนุษย์

ในขณะที่เหงื่อนั้นจะไม่มีกลิ่น แบคทีเรียบนผิวใช้เหงื่อในการอยู่รอดและเติบโตของมันได้ เหงื่อที่ผสมกับเซลล์ผิวที่ตายแล้วและสิ่งแวดล้อมของดินทำให้กลายเป็นสารอาหารมีโภชนาการที่ดีเยี่ยมสำหรับแบคทีเรียบนผิวหนังในการเมตาบอไลส์ (metabolize) หรือการเผาผลาญและผลิตของเสียของตัวมันเองซึ่งเป็นที่รับรู้ว่านี่คือกลิ่นกาย เหงื่อและแบคทีเรียที่ผ่านเข้าไปในเสื้อผ้าและมีการเจริญเติบโตขึ้นต่อไปและมีการผลิตสารที่มีกลิ่นเหม็นเป็นเวลานานหลังจากเสื้อผ้าถูกถอดออกจากผู้สวมใส่ การเผาผลาญกลิ่นเหล่านี้เข้ายึดกับเส้นใยสังเคราะห์ทำให้เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มีการพัฒนากลิ่นขึ้นถาวรซึ่งจะทำให้ประโยชน์อายุการใช้งานสั้นลง

มีสามวิธีทดสอบกลิ่นทั่วไปสำหรับการประเมินผลการทดสอบกลิ่นเหม็นในผลิตภัณฑ์สิ่งทอได้แก่: การทดสอบประสิทธิภาพการต้านจุลชีพ, การใช้ก๊าซทำการแยกองค์ประกอบของสารผสมด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี (GC) และการสวมชุดทดลอง แต่ละวิธีจะมีข้อดีและข้อจำกัดหลายประการ

การทดสอบประสิทธิภาพการต้านจุลชีพ

วิธีการทดสอบกลิ่นต้านเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการวัดเชิงปริมาณในการลดจำนวนประชากรจุลินทรีย์ หลังจากสิ่งทอหรือโฟมสัมผัสกับสารต้านจุลชีพที่กำจัดแบคทีเรียที่ผลิตสารที่ถูกมองว่าเป็นอันตราย มีวิธีการทดสอบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สร้างผ่านคณะกรรมการที่แตกต่างกัน: AATCC, ASTM, ISO และ JIS

ในขณะที่มีการใช้วิธีการทดสอบด้วยการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพซึ่งทำได้อย่างรวดเร็ว ราคาไม่แพง มีความยืดหยุ่นในการใช้งานและทำซ้ำ ๆ ได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บางประการ สิ่งเหล่านี้เป็นการวัดทางอ้อมของการควบคุมกลิ่น สิ่งมีชีวิตที่ใช้ทดสอบตัวแทนมักไม่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดกลิ่น และมีการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงเนื่องจากวิธีการที่ใช้กันทั่วไปมีการปรับเปลี่ยนจากห้องปฏิบัติการไปสู่อีกห้องปฏิบัติการเพื่อบันทึกเป็นรายการสำหรับสภาพสารอาหารที่แตกต่างกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวิธีทดสอบด้วยการต้านจุลชีพเพื่อการควบคุมกลิ่นนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับการประเมินในกลุ่มที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีต้านจุลชีพ วิธีการทดสอบกลิ่นสำหรับการควบคุมกลิ่นด้วยสารต้านจุลชีพจะไม่สามารถใช้ได้กับการรักษาด้วยสารต้านจุลชีพ

ก๊าซโครมาโตกราฟี

ก๊าซโครมาโตกราฟีใช้สำหรับการวัดความเข้มข้นของสารประกอบที่มีในการสุ่มตัวอย่างโดยการวิเคราะห์กลิ่นที่ถูกผลิตภายในบริเวณส่วนหัว

เช่นเดียวกับวิธีการทดสอบกลิ่นต้านจุลชีพ ก๊าซโครมาโตกราฟีมีข้อดีและข้อจำกัด วิธีการทดสอบกลิ่นของ GC สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างสำหรับสารประกอบที่ก่อให้เกิดกลิ่นได้หลากหลายทำ ทำให้ผลลัพธ์สามารถทำซ้ำได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องมีห้องสมุดกลิ่นขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้สารประกอบสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีเครือข่ายเล็ก ๆ ของห้องปฏิบัติการทดลองที่สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสำหรับการหาสารประกอบที่ทำให้เกิดกลิ่น ในขณะที่วิธีการเฉพาะ GC ที่มีมาตรฐาน ISO 17299 เป็นเครื่องมือคัดกรองที่ดีสำหรับเทคโนโลยีการดักจับกลิ่น จมูกของมนุษย์นั้นมีความไวมากซึ่งมันมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการตอบสนองของประสาทการรับกลิ่นในจมูกได้ในระดับความเข้มข้นที่ต่ำกว่าเครื่องทดสอบ GC ที่จะสามารถตรวจจับได้

การทดสอบการสวมใส่

การทดสอบการสวมใส่นั้นมีประโยชน์เพราะเป็นวิธีทดสอบที่แม่นยำที่สุดเพื่อสะท้อนสิ่งที่เสื้อผ้าจะได้รับในโลกแห่งความเป็นจริง

การทดสอบการสวมใส่ต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างกว้างขวางและเวลาในการเริ่มต้น เนื่องจากการทดลองสวมใส่ที่มีประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงตัวแปรหลายตัว ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าจะสวมใส่บ่อยแค่ไหน นานเท่าไหร่ และภายใต้เงื่อนไขใด เงื่อนไขการทดสอบจะต้องสื่อสารกับผู้เข้าร่วม: ผู้เข้าร่วมจะได้รับอนุญาตให้สวมใส่หรือล้างด้วยไอเท็มที่มีน้ำหอม (โรลออล, แชมพู, ครีมอาบน้ำ, โคโลญ ฯลฯ) ผู้เข้าร่วมจะได้รับอนุญาตให้อาบน้ำในระหว่างการทดลองสวมใส่ เสื้อผ้าจะถูกซักผ้าจะแห้งเสื้อผ้าอย่างไร ส่วนใดของเสื้อผ้าที่กำลังวิเคราะห์ ตัวอย่างมีการวิเคราะห์อย่างไรเมื่อการทดสอบสิ้นสุดลง แผงประสาทสัมผัสที่ได้รับการฝึกมาจะต้องประสานกันเพื่อการประเมินผลของการรับกลิ่น วิธีทดสอบกลิ่นจะเป็นการจำลองตามสภาพการใช้งานจริงซึ่งจะสามารถกำหนดการปรับแต่งสำหรับการใช้งานที่เฉพาะได้

Microban ให้บริการการทดสอบแก่คู่ค้าและลูกค้าด้วยวิธีการทดสอบกลิ่นหลายวิธีเพื่อทำการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมกลิ่น ห้องปฏิบัติการและนักวิทยาศาสตร์ที่ Microban สามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่ากลิ่นไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากเครื่องแต่งกาย รองเท้า ผลิตภัณฑ์ในบ้านและสิ่งทออื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงเคมีสารเติมหรือประเภทเส้นใย