บริการทดสอบกลิ่น

ที่ Microban® เรามีวิธีการทดสอบกลิ่นที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมหลากหลาย ไม่เพียงแต่เรามีสถานที่ทดสอบกลิ่นที่ทันสมัย เรายังมีผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นที่ทำการทดสอบและคิดค้นนวัตกรรมในแต่ละวัน

สำรวจการใช้งานด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีควบคุมกลิ่นของเรา

วิธีการที่ Microban ใช้ในการทดสอบกลิ่น

กลิ่นนั้นเป็นความรู้สึกที่รับรู้โดยเส้นประสาทรับกลิ่นในจมูก โดยทั่วไปแล้ว กลิ่นที่เรารับรู้จะเป็นกลิ่นที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยเฉพาะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

วิธีการทดสอบกลิ่นจะช่วยในการระบุกลิ่นที่มีความซับซ้อนและแตกต่างกันอันเนื่องมาจากสารเคมีที่ระเหยง่ายในอากาศ งสารเคมีเหล่านี้มาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น อาหาร ขยะ กลิ่นตัวหรือควัน

ข้อกังวลหลักในเรื่องกลิ่นในอุตสาหกรรมสิ่งทอก็คือ กลิ่นตัวหรือกลิ่นเท้า เพราะกลิ่นเหล่านี้จะลดอายุการใช้งานของ เสื้อผ้า รองเท้า และผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ใช้ในบ้าน และทำให้ต้องซักทำความสะอาดบ่อยขึ้นซึ่งกลิ่นเหล่านี้ หลัก ๆ เกิดจากกระบวนการสันดาปหรือเมแทบอลิซึม (metabolism) ของเหงื่อมนุษย์โดยแบคทีเรีย

ถึงเหงื่อจะไม่มีกลิ่น แบคทีเรียบนผิวหนังจะอาศัยเหงื่อในการอยู่รอดและเจริญเติบโต

เหงื่อที่ผสมกับเซลล์ผิวที่ตายแล้วบวกกับความเปื้อนสกปรก กลายเป็นอาหารชั้นเลิศสำหรับแบคทีเรียบนผิวหนังซึ่งจะทำการสันดาบและผลิตของเสีย และกลายเป็นกลิ่นตัว

เหงื่อและแบคทีเรียที่ไปอยู่บนเสื้อผ้าจะเจริญเติบโตและสร้างสารเมแทบอไลต์ (metabolites) ที่มีกลิ่นเหม็นไปเป็นเวลานานถึงผู้สวมใส่จะถอดเสื้อผ้าออกแล้ว

สารเมแทบอไลต์ที่ส่งกลิ่นเหม็นนี้จะเกาะกับเส้นใยสังเคราะห์ทำให้เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มีกลิ่นติดซึ่งทำให้มีอายุการใช้งานที่สั้นลง

วิธีการทดสอบกลิ่นในผลิตภัณฑ์สิ่งทอโดยทั่วไปมีอยู่สามวิธีคือ การทดสอบ ประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์ (antimicrobial testing) แก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography)และการทดสอบการสวมใส่ (Wear trials) ซึ่งแต่ละวิธีการทดสอบก็มีข้อดีและข้อจำกัดในตัวมันเอง

การทดสอบ ประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์

ธีการทดสอบกลิ่นโดยการทดสอบประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์จะเกี่ยวข้องกับการวัดปริมาณที่ลดลงของจำนวนประชากรจุลินทรีย์เมื่อสิ่งทอหรือโฟมสัมผัสกับสารต้านจุลินทรีย์ที่กำจัดแบคทีเรียซึ่งผลิตสารเมแทบอไลต์ที่ส่งกลิ่นเหม็น

วิธีการทดสอบเหล่านี้เป็นวิธีการทดสอบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้ AATCC, ASTM, ISO และ JIS

ม้การทดสอบประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์จะรวดเร็ว ราคาไม่แพง มีความยืดหยุ่นและทำการทดสอบซ้ำได้ (reproducible) แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บางประการ

วิธีการทดสอบเหล่านี้เป็นการวัดประสิทธิภาพการควบคุมกลิ่นโดยอ้อม สิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทดสอบมักไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดกลิ่น และผลการทดสอบมักมีความแตกต่างกันมากเนื่องจากในแต่ละห้องปฏิบัติการมักจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทดสอบ

ให้สอดคล้องกับสภาพอาหารของแบคทีเรียและอีกประเด็นที่สำคัญคือการทดสอบกลิ่นโดยการทดสอบประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์นั้นไม่สามารถนำมาใช้ประเมินเทคโนโลยีที่ไม่ใช่เทคโนโลยีต้านจุลินทรีย์ได้

วิธีการทดสอบกลิ่นสำหรับการควบคุมกลิ่นโดยการต้านจุลินทรีย์นั้นจะไม่สามารถนำมาใช้กับการควบคุมกลิ่นโดยไม่ใช้การต้านจุลินทรีย์ได้

แก๊สโครมาโตกราฟี

ก๊าซโครมาโตกราฟีเป็นวิธีที่ใช้วัดความเข้มข้นของสารประกอบในตัวอย่างโดยการวิเคราะห์กลิ่นที่ถูกผลิตในบริเวณพื้นที่ก๊าซเหนือตัวอย่างในขวดโครมาโตกราฟี (a head space).

เช่นเดียวกับการทดสอบกลิ่นโดยการทดสอบประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์ แก๊สโครมาโตกราฟีมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด

วิธีการทดสอบกลิ่นโดย GC สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาสารประกอบต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดกลิ่นและให้ผลลัพธ์ที่ทำซ้ำได้อย่างรวดเร็ว

แต่ห้องปฏิบัติการจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของสารประกอบที่ก่อให้เกิดกลิ่นเพื่อที่จะวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการอยู่ไม่กี่แห่งที่สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาสารประกอบที่ทำให้เกิดกลิ่นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ถึงแม้ว่าวิธีการทาง GC เช่น ISO 17299 จะเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับเทคโนโลยีดักจับกลิ่น จมูกของมนุษย์นั้นมีความไวมากและสามารถตอบสนองต่อกลิ่นที่ระดับความเข้มข้นต่ำกว่าที่เครื่องทดสอบ GC จะสามารถตรวจจับได้

การทดสอบการสวมใส่

การทดสอบการสวมใส่นั้นมีข้อดีคือ เป็นวิธีการการทดสอบที่แม่นยำที่สุดที่สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับเสื้อผ้าเมื่อนำไปใช้งานจริง

ารทดสอบการสวมใส่นั้นใช้เวลาและต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจัง เนื่องจากการทดสอบที่ดีนั้นต้องมีการคำนึงถึงตัวแปรต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น จะสวมใส่เสื้อผ้าบ่อยแค่ไหน นานเท่าไหร่และมีข้อกำหนดอะไรบ้าง

และจะต้องมีการแจ้งข้อกำหนดในการทดสอบให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบรับทราบ เช่น ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะใส่น้ำหอมหรือซักเสื้อผ้ากับน้ำยาหรือเสื้อผ้าที่มีน้ำหอมได้หรือไม่ (ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย, แชมพู, สบู่เหลว, โคโลญจน์และอื่น ๆ ) ผู้เข้าร่วมการทดสอบอาบน้ำในช่วงการทดสอบการสวมใส่ได้หรือไม่ จะซักเสื้อผ้าที่ทดสอบได้หรือไม่ จะตากแห้งอย่างไร จะมีการวิเคราะห์ส่วนใดของเสื้อผ้า และจะมีการวิเคราะห์ตัวอย่างเมื่อการทดสอบสิ้นสุดลงอย่างไร

นอกจากนี้ ต้องมีการนำกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการดมกลิ่นมาทำการประเมิน วิธีการทดสอบกลิ่นที่จำลองสภาพการใช้งานจริงสามารถนำไปปรับใช้กับการใช้งานด้านที่เกี่ยวข้องได้

Microban ให้บริการการทดสอบกลิ่นหลากหลายวิธีแก่คู่ค้าและลูกค้าเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมกลิ่น

ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางเคมีที่เพิ่มเข้ามาหรือประเภทของเส้นใย ห้องปฏิบัติการและนักวิทยาศาสตร์ที่ Microban จะสามารถช่วยควบคุมไม่ให้กลิ่นเข้าไปส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย รองเท้า ผลิตภัณฑ์ในบ้านและสิ่งทออื่น ๆ