การเจริญเติบโตของราและตะไคร่น้ำบนฝาผนัง

ปัญหา

การเจริญเติบโตของรา และตะไคร่น้ำที่เห็นได้บนฝาผนัง


วินิจฉัย

  • คัลเลอร์ซีเมนต์ไม่ได้ถูกทาลงไปถึงส่วนล่างสุดของผนัง ราและตะไคร่น้ำเจริญเติบโตอยู่บนซีเมนต์ที่ไม่ได้ทา จนกระทั่งซึมลึกเข้าไปถึงคัลเลอร์ซีเมนต์ และหลังจากนั้นก็ไม่มีการเจริญเติบโตอีกต่อไป
  • ในพื้นที่ใกล้ๆ พื้นดิน กำแพงจะเริ่มปนเปื้อนไปด้วยสิ่งสกปรกและดิน เนื่องจากดินในสวนไม่ได้ถูกแยกห่างจากผนัง

วิธีแก้ไข

  • ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาวในอัตราส่วน 8:1
  • ในพื้นที่ๆ มีความชื้นสูงมาก  คุณอาจใช้จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ก่อนการใช้คัลเลอร์ซีเมนต์เพื่อการควบคุมความชื้นที่มากขึ้น
การเจริญเติบโตของรา และตะไคร่น้ำที่เห็นได้บนฝาผนัง

การเจริญเติบโตของรา และตะไคร่น้ำที่เห็นได้บนฝาผนัง

การเจริญเติบโตของราและตะไคร่น้ำสามารถทำความสะอาดได้โดยง่ายด้วยการใช้น้ำยาฟอกขาวแบบเจือจางในอัตราส่วน 8:1

การเจริญเติบโตของราและตะไคร่น้ำสามารถทำความสะอาดได้โดยง่ายด้วยการใช้น้ำยาฟอกขาวแบบเจือจางในอัตราส่วน 8:1