การลอกและแตกของคัลเลอร์ซีเมนต์

ปัญหา

การลอกและแตกของคัลเลอร์ซีเมนต์ที่ราวบันไดในแนวตั้ง

วินิจฉัย

  • ตามราวระเบียงแสดงให้เห็นถึงระดับการปนเปื้อนที่สูงมากซึ่งสามารถขจัดออกได้โดยการทำความสะอาดด้วยการใช้น้ำและแปรงขัดขนาดเล็ก โดยคัลเลอร์ซีเมนต์ที่อยู่ข้างใต้ไม่มีร่องรอยความเสียหายจากราหรือตะไคร่น้ำ 
  • การทำความสะอาดเสาบันไดแสดงให้เห็นถึงการลอกและแตกของคัลเลอร์ซีเมนต์ซึ่งมีสาเหตุมาจากคอนกรีตคุณภาพต่ำที่ใช้ในการก่อสร้าง สามารถขูดคอนกรีตออกมาเป็นผงได้อย่างง่ายดายด้วยเล็บ ในกรณีนี้การยึดเกาะของคัลเลอร์ซีเมนต์กับคอนกรีตด้านล่างจะถูกทำลายและจะลอกออกได้โดยง่าย

วิธีแก้ไข

ช่วงระหว่างการก่อสร้าง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซีเมนต์ด้านล่างนั้นคุณภาพดี ถ้าคุณสามารถขูดผิวของซีเมนต์หลุดออกมาเป็นผงได้ด้วยนิ้วมือนั่นแปลว่ามีคุณภาพต่ำ 
  • ถ้าคอนกรีตคุณภาพต่ำหลุดออกมาเป็นผงๆ เราแนะนำให้คุณใช้ จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ ซีเมนต์ทากันซึม ชนิดยืดหยุ่น ที่มีสารยึดเกาะ (Bonding)

การบำรุงรักษาเป็นระยะ

  • ทำความสะอาดพื้นผิวของคัลเลอร์ซีเมนต์เป็นระยะเพื่อขจัดรอยเปื้อนและคราบสกปรก 
  • ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาวในอัตราส่วน 8:1 ขัดเบาๆ เพื่อขจัดรอยเปื้อนและคราบสกปรก

การซ่อมแซม และฟื้นฟู

  • ต้องทำความสะอาดหรือขจัดสิ่งสกปรก เชื้อรา และวัสดุปนเปื้อนทั้งหมด
  • แนะนำให้ใช้ จระเข้ เฟล็กซ์ ชิลด์ ที่มีสารยึดเกาะ เมื่อมีคราบสกปรกบนคอนกรีตคุณภาพต่ำ 
  • การใช้เฟล็กซ์ ชิลด์ หรือคัลเลอร์ซีเมนต์ในรอบแรกถ้ามีฝุ่น จะต้องใช้ในขณะที่โครงสร้างยังชื้นอยู่