การยับยั้งจุลชีพในวัสดุอาคาร

ปัญหาเรื่องน้ำกับกำแพง

ปัญหาที่ 1

ปัญหา:

ความชื้นที่มากเกินไปร่วงลงมาจากส่วนที่ลาด หรือจากส่วนบนของโครงสร้าง และดันออกจากด้านในของผนัง

วิธีแก้ไข:

 • ระบายน้ำออกจากส่วนบนและด้านหลังด้วยท่อระบายน้ำ การออกแบบภูมิทัศน์ ฯลฯ
 • ทำให้ส่วนด้านบนและด้านหลังของกำแพงที่ไม่ได้รับการปกป้องสามารถกันน้ำได้
ปัญหาที่ 1

ปัญหาที่ 2

ปัญหา:

คอนกรีตจะทำหน้าที่เป็นตัวดูดความชื้นจากพื้นดิน และดันออกด้านข้าง

วิธีแก้ไข:

 • ระบายน้ำจากพื้นดินออกจากส่วนฐานราก
 • ก่อนสร้างกำแพงต้องทำให้แน่ใจว่าพื้นที่นั้นไม่ใช่พื้นที่ ที่มีน้ำบาดาล (เช่น จุดต่ำของหุบเขา)
 • ทำให้ส่วนฐานรากและส่วนที่ไม่ได้รับการปกป้องสามารถกันน้ำได้
ปัญหาที่ 2

ปัญหาที่ 3

ปัญหา:

ความชื้นไหลจากระดับของดินที่สูงกว่าผ่านกำแพงมาเพื่อดันออกที่อีกด้านหนึ่ง

วิธีแก้ไข:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดินบนด้านที่ไม่ได้รับการปกป้องไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงกว่า
 • หากสูงกว่าควรพิจารณาการใช้วัสดุกันซึมกับด้านของกำแพงที่ไม่ได้รับการปกป้อง
ปัญหาที่ 3

ปัญหาที่ 4

ปัญหา:

ทางน้ำ / ท่อระบายน้ำจะทำให้เกิดความดันน้ำไปยังกำแพง

วิธีแก้ไข:

 • หากอยู่ในสภาวะที่ต้องโดนน้ำตลอดเวลา ควรพิจารณาการใช้วัสดุเคลือบกันน้ำระหว่างคัลเลอร์ซีเมนต์และกำแพง
 • ระบายน้ำออกจากกำแพงผ่านการออกแบบภูมิทัศน์
ปัญหาที่ 4

ปัญหาที่ 5

ปัญหา:

การสร้างขอบตกแต่งตามแนวผนังจะช่วยเสริมแรงกระแทกของแรงดันน้ำ

วิธีแก้ไข:

 • อย่าเลือกขอบตกแต่งที่ดูดซึมความชื้น และเปียกตลอดเวลา
 • ทำความสะอาดขอบตกแต่งบ่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อตัวของสิ่งสกปรกและเชื้อราปัญหาที่ 5

การลอกและแตกของคัลเลอร์ซีเมนต์

การเจริญเติบโตของราและตะไคร่น้ำบนฝาผนัง

การเจริญเติบโตของราในรอยแยกและตะเข็บ

การเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำบนผนังด้านนอก